Zoeken:

Paritair Comité 2250210: INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 24/04/2014 )
   • De loongegevens vanaf 26/04/2012 zijn opgenomen in de sub-sector 2250210 (KB van 13/03/2012). De sub-sector 2250002 werd op die datum stopgezet

    De noodzakelijke informatie voor de loonbarema’s is ons nog niet overgemaakt door de sector.
    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 22502).

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.