NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 3010000: HAVENBEDRIJF

afdrukken
   • Toestand op 13/07/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 10/05/2017 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • Bovenop het basisloon ontvangen de Havenarbeiders en de Vaklui een Vaste premie per taak. Het bedrag is evenwel niet terug te vinden in de sectorale CAO's.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. BASISLOON DAGTAAK : ALGEMEEN CONTINGENT : TAAKLOON

  Met dubbele shiften wordt bedoeld 2 aaneensluitende shiften of shiften zonder naleving van de rusttijden.
  Categorie
  Havenarbeider 131,92

  2. BASISLOON DAGTAAK : LOGISTIEK CONTINGENT : TAAKLOON

  De prestaties liggen tussen 6 uur en 22 uur. Zij worden verricht a rato van 100% van het uurloon.
  Categorie
  Fruitsorteerder 90,23

  3. BASISLOON DAGTAAK : LOGISTIEK CONTINGENT : UURLOON

  De prestaties liggen tussen 6 uur en 22 uur. Zij worden verricht a rato van 100% van het uurloon.
  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  36u15
  Ongeschoolde arbeider 11,78
  Polyvalente of geschoolde arbeider 12,56
  Ploegbaas 13,28
  Fruitpakker 11,78

  4. BASISLOON DAGTAAK : VAKLUI : UURLOON

  De verhoging van 1,25%, zoals opgenomen in art.2.b van de CAO van 02/07/2007 (84252) "Vanaf 01/07/2007 wordt het individuele uurloon van de vaklui verhoogd met 1,25% voor wie reeds een maaltijdcheque ontvangt" geldt enkel voor de reële lonen.
  Met dubbele shiften wordt bedoeld 2 aaneensluitende shiften of shiften zonder naleving van de rusttijden.
  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  36u15
  Ongeschoolde vakman 12,76
  Geoefende vakman 13,43
  Geschoolde vakman 14,05
  Vakman buiten categorie 14,48

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites