Zoeken:

Paritair Comité 1290000: VOORTBRENGING VAN PAPIERPAP, PAPIER EN KARTON

afdrukken
   • Toestand op 14/02/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/01/2020 )
   • Index = 0,75% in 07/2019.

    Verhogen de reële brutolonen van de werknemers van de betrokken ondernemingen met 1,1% vanaf 1 januari 2020.

    Er is geen sectoraal minimumloonbarema. De documenten betreffende het bevoegdheidsdomein en andere loongegevens zijn consulteerbaar.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.