Paritair Comité 3340000: OPENBARE LOTERIJEN

afdrukken

Inwerkingtreding 01/01/2008 Toon historiek Paritair Comité.

( Laatst bewerkt: 20/02/2015 )

Er is geen sectoraal minimumloonbarema.

Gelet op het ontbreken van een sectoraal loonbarema en er geen formele opheffing van het leeftijdscriterium werd genoteerd, is de NAR-CAO 50 van toepassing.