NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 3180120: FRANSE EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 13/06/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/08/2017 )
   • Indexatie met 2% in 07/2017.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).

    Deze barema's en haard- en standplaatstoelage zijn toepasselijk op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die onder de bevoegheid van het PSC 31801 vallen.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

 • 1. : Loonschalen

  Wekelijkse arbeidsduur : 38 uur (36 uur voor de gezinshelpsters en de huishoudhulpen die onder de Franse Gemeenschapscomissie ressorteren)

  1.1. : Administratief personeel

  Maandbedragen

  ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
  1.26 1.39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1.80
  0 1.873,43 2.044,10 2.295,74 2.960,09 3.091,71
  1 2.021,52 2.204,99 2.462,84 3.077,30 3.243,19
  2 2.040,99 2.204,99 2.462,84 3.077,30 3.243,19
  3 2.060,45 2.242,13 2.537,10 3.162,96 3.378,88
  4 2.079,91 2.242,13 2.537,10 3.162,96 3.378,88
  5 2.099,38 2.291,63 2.611,36 3.248,61 3.514,56
  6 2.118,84 2.291,63 2.611,36 3.248,61 3.514,56
  7 2.138,31 2.390,64 2.976,02 3.334,27 3.650,25
  8 2.157,77 2.390,64 2.976,02 3.334,27 3.650,25
  9 2.177,24 2.489,66 3.051,74 3.419,93 3.785,93
  10 2.253,60 2.539,16 3.102,22 3.470,41 3.836,42
  11 2.276,95 2.625,80 3.177,95 3.556,07 3.972,10
  12 2.300,30 2.625,80 3.177,95 3.556,07 3.972,10
  13 2.323,65 2.713,06 3.253,68 3.641,72 4.107,79
  14 2.347,00 2.713,06 3.253,68 3.641,72 4.107,79
  15 2.370,35 2.801,41 3.329,41 3.727,38 4.243,47
  16 2.393,70 2.801,41 3.590,26 3.727,38 4.243,47
  17 2.417,04 2.889,77 3.665,99 3.813,04 4.379,16
  18 2.440,39 2.889,77 3.665,99 3.813,04 4.379,16
  19 2.463,74 2.978,13 3.741,71 3.898,69 4.514,84
  20 2.487,09 2.978,13 3.741,71 3.898,69 4.514,84
  21 2.510,44 3.066,48 3.817,44 3.984,35 4.650,54
  22 2.533,79 3.066,48 3.817,44 3.984,35 4.650,54
  23 2.557,14 3.154,83 3.893,17 4.070,01 4.786,22
  24 2.580,49 3.154,83 3.893,17 4.070,01 4.786,22
  25 2.603,84 3.243,18 3.968,90 4.155,67 4.786,22
  26 2.627,19 3.243,18 3.968,90 4.155,67 4.786,22
  27 2.650,53 3.331,54 4.044,62 4.241,32 4.786,22
  28 2.673,89 3.331,54 4.044,62 4.241,32 4.786,22
  29 2.697,57 3.419,89 4.044,62 4.241,32 4.786,22
  30 2.697,57 3.419,89 4.044,62 4.241,32 4.786,22
  31 2.697,57 3.419,89 4.044,62 4.241,32 4.786,22

  1.2. : Sociaal personeel

  ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
  1.22
  Uurbedrag
  1.22
  Maandbedrag
  1.35
  Maandbedrag
  1.55/1.61/1.77
  Maandbedrag
  1.80
  Maandbedrag
  0 11,1525 1.836,4500 1.994,0700 2.295,7400 3.091,7100
  1 12,0519 1.984,5400 2.142,1700 2.462,8400 3.243,1900
  2 12,1641 2.003,0200 2.161,6400 2.462,8400 3.243,1900
  3 12,2764 2.021,5100 2.181,1000 2.537,1000 3.378,8800
  4 12,3886 2.039,9900 2.200,5600 2.537,1000 3.378,8800
  5 12,5009 2.058,4800 2.220,0300 2.611,3600 3.514,5600
  6 12,6131 2.076,9600 2.239,4900 2.611,3600 3.514,5600
  7 12,7254 2.095,4400 2.258,9600 2.976,0200 3.650,2500
  8 12,8376 2.113,9300 2.278,4300 2.976,0200 3.650,2500
  9 12,9499 2.132,4100 2.297,8900 3.051,7400 3.785,9300
  10 13,4101 2.208,1900 2.374,2700 3.102,2200 3.836,4200
  11 13,5460 2.230,5700 2.397,6200 3.177,9500 3.972,1000
  12 13,6819 2.252,9500 2.420,9700 3.177,9500 3.972,1000
  13 13,8178 2.275,3300 2.444,3100 3.253,6800 4.107,7900
  14 13,9537 2.297,7200 2.467,6700 3.253,6800 4.107,7900
  15 14,0897 2.320,1000 2.491,0200 3.329,4100 4.243,4700
  16 14,2256 2.342,4800 2.514,3600 3.590,2600 4.243,4700
  17 14,3615 2.364,8600 2.537,7100 3.665,9900 4.379,1600
  18 14,4974 2.387,2400 2.561,0600 3.665,9900 4.379,1600
  19 14,6333 2.409,6200 2.584,4100 3.741,7100 4.514,8400
  20 14,7693 2.432,0100 2.607,7600 3.741,7100 4.514,8400
  21 14,9052 2.454,3900 2.631,1100 3.817,4400 4.650,5400
  22 15,0411 2.476,7700 2.654,4600 3.817,4400 4.650,5400
  23 15,1770 2.499,1500 2.677,8100 3.893,1700 4.786,2200
  24 15,3129 2.521,5300 2.701,5800 3.893,1700 4.786,2200
  25 15,4489 2.543,9100 2.725,3900 3.968,9000 4.786,2200
  26 15,5848 2.566,2900 2.749,2000 3.968,9000 4.786,2200
  27 15,7207 2.588,6800 2.773,0100 4.044,6200 4.786,2200
  28 15,8566 2.611,0600 2.796,8300 4.044,6200 4.786,2200
  29 15,9926 2.633,4400 2.820,6400 4.044,6200 4.786,2200
  30 15,9926 2.633,4400 2.820,6400 4.044,6200 4.786,2200
  31 15,9926 2.633,4400 2.820,6400 4.044,6200 4.786,2200

  1.3. : Technisch personeel

  ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
  1.22
  Uurbedrag
  1.22
  Maandbedrag
  0 11,1525 1.836,4500
  1 12,0519 1.984,5400
  2 12,1641 2.003,0200
  3 12,2764 2.021,5100
  4 12,3886 2.039,9900
  5 12,5009 2.058,4800
  6 12,6131 2.076,9600
  7 12,7254 2.095,4400
  8 12,8376 2.113,9300
  9 12,9499 2.132,4100
  10 13,4101 2.208,1900
  11 13,5460 2.230,5700
  12 13,6819 2.252,9500
  13 13,8178 2.275,3300
  14 13,9537 2.297,7200
  15 14,0897 2.320,1000
  16 14,2256 2.342,4800
  17 14,3615 2.364,8600
  18 14,4974 2.387,2400
  19 14,6333 2.409,6200
  20 14,7693 2.432,0100
  21 14,9052 2.454,3900
  22 15,0411 2.476,7700
  23 15,1770 2.499,1500
  24 15,3129 2.521,5300
  25 15,4489 2.543,9100
  26 15,5848 2.566,2900
  27 15,7207 2.588,6800
  28 15,8566 2.611,0600
  29 15,9926 2.633,4400
  30 15,9926 2.633,4400
  31 15,9926 2.633,4400

  2. : Haard- en standplaatstoelage

  Voor de praktische modaliteiten van de toekenning van de haard- en standplaatstoelage : zie CAO 68.728 van 16/09/2002.
  De bedragen voorgesteld in artikels 3 en 5 worden evenwel hieronder geïndexeerd.

  MAANDBEDRAGEN
  Plafond 1 2.209,11
  Toelage 1 100,39
  Plafond 2 2.518,53
  Toelage 2 50,19

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites