Zoeken:

Paritair Comité 3180120: FRANSE EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 14/02/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 17/07/2019 )
   • Indexatie met 2% in 10/2018.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).

    Deze barema's en haard- en standplaatstoelage zijn toepasselijk op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die onder de bevoegheid van het PSC 31801 vallen.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
 • 1. : Loonschalen

  Wekelijkse arbeidsduur : 38 uur (36 uur voor de gezinshelpsters en de huishoudhulpen die onder de Franse Gemeenschapscomissie ressorteren)

  1.1. : Administratief personeel

  Maandbedragen

  ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
  1,26 1,39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1,8
  0 1.910,93 2.085,02 2.341,69 3.019,35 3.153,60
  1 2.061,99 2.249,13 2.512,15 3.138,91 3.308,11
  2 2.081,84 2.249,13 2.512,15 3.138,91 3.308,11
  3 2.101,70 2.287,01 2.587,89 3.226,28 3.446,52
  4 2.121,55 2.287,01 2.587,89 3.226,28 3.446,52
  5 2.141,41 2.337,51 2.663,63 3.313,65 3.584,92
  6 2.161,26 2.337,51 2.663,63 3.313,65 3.584,92
  7 2.181,12 2.438,50 3.035,59 3.401,02 3.723,32
  8 2.200,97 2.438,50 3.035,59 3.401,02 3.723,32
  9 2.220,83 2.539,50 3.112,84 3.488,39 3.861,72
  10 2.298,72 2.589,99 3.164,33 3.539,88 3.913,22
  11 2.322,53 2.678,36 3.241,57 3.627,26 4.051,62
  12 2.346,35 2.678,36 3.241,57 3.627,26 4.051,62
  13 2.370,17 2.767,38 3.318,82 3.714,63 4.190,02
  14 2.393,98 2.767,38 3.318,82 3.714,63 4.190,02
  15 2.417,80 2.857,50 3.396,06 3.802,00 4.328,42
  16 2.441,62 2.857,50 3.662,13 3.802,00 4.328,42
  17 2.465,43 2.947,62 3.739,38 3.889,37 4.466,83
  18 2.489,25 2.947,62 3.739,38 3.889,37 4.466,83
  19 2.513,07 3.037,75 3.816,62 3.976,74 4.605,23
  20 2.536,88 3.037,75 3.816,62 3.976,74 4.605,23
  21 2.560,70 3.127,86 3.893,86 4.064,12 4.743,63
  22 2.584,51 3.127,86 3.893,86 4.064,12 4.743,63
  23 2.608,33 3.217,99 3.971,11 4.151,49 4.882,04
  24 2.632,15 3.217,99 3.971,11 4.151,49 4.882,04
  25 2.655,96 3.308,11 4.048,35 4.238,86 4.882,04
  26 2.679,78 3.308,11 4.048,35 4.238,86 4.882,04
  27 2.703,60 3.398,23 4.125,59 4.326,23 4.882,04
  28 2.727,41 3.398,23 4.125,59 4.326,23 4.882,04
  29 2.751,57 3.488,35 4.125,59 4.326,23 4.882,04
  30 2.751,57 3.488,35 4.125,59 4.326,23 4.882,04
  31 2.751,57 3.488,35 4.125,59 4.326,23 4.882,04

  1.2. : Sociaal personeel

  ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
  1.22
  Uurbedrag
  1.22
  Maandbedrag
  1.35
  Maandbedrag
  1.55/1.61/1.77
  Maandbedrag
  1.80
  Maandbedrag
  0 11,3758 1.873,2200 2.033,9900 2.341,6900 3.153,6000
  1 12,2932 2.024,2700 2.185,0600 2.512,1500 3.308,1100
  2 12,4076 2.043,1200 2.204,9100 2.512,1500 3.308,1100
  3 12,5222 2.061,9800 2.224,7600 2.587,8900 3.446,5200
  4 12,6366 2.080,8300 2.244,6200 2.587,8900 3.446,5200
  5 12,7511 2.099,6900 2.264,4700 2.663,6300 3.584,9200
  6 12,8656 2.118,5400 2.284,3300 2.663,6300 3.584,9200
  7 12,9801 2.137,3900 2.304,1800 3.035,5900 3.723,3200
  8 13,0946 2.156,2500 2.324,0400 3.035,5900 3.723,3200
  9 13,2091 2.175,1000 2.343,8900 3.112,8400 3.861,7200
  10 13,6785 2.252,4000 2.421,8000 3.164,3300 3.913,2200
  11 13,8172 2.275,2300 2.445,6100 3.241,5700 4.051,6200
  12 13,9558 2.298,0600 2.469,4300 3.241,5700 4.051,6200
  13 14,0944 2.320,8800 2.493,2500 3.318,8200 4.190,0200
  14 14,2331 2.343,7100 2.517,0700 3.318,8200 4.190,0200
  15 14,3717 2.366,5500 2.540,8900 3.396,0600 4.328,4200
  16 14,5104 2.389,3700 2.564,7000 3.662,1300 4.328,4200
  17 14,6490 2.412,2100 2.588,5200 3.739,3800 4.466,8300
  18 14,7876 2.435,0300 2.612,3300 3.739,3800 4.466,8300
  19 14,9263 2.457,8600 2.636,1500 3.816,6200 4.605,2300
  20 15,0649 2.480,7000 2.659,9700 3.816,6200 4.605,2300
  21 15,2036 2.503,5200 2.683,7800 3.893,8600 4.743,6300
  22 15,3422 2.526,3500 2.707,6000 3.893,8600 4.743,6300
  23 15,4809 2.549,1800 2.731,4100 3.971,1100 4.882,0400
  24 15,6195 2.572,0100 2.755,6600 3.971,1100 4.882,0400
  25 15,7581 2.594,8400 2.779,9500 4.048,3500 4.882,0400
  26 15,8968 2.617,6700 2.804,2400 4.048,3500 4.882,0400
  27 16,0354 2.640,5000 2.828,5300 4.125,5900 4.882,0400
  28 16,1741 2.663,3300 2.852,8200 4.125,5900 4.882,0400
  29 16,3127 2.686,1600 2.877,1100 4.125,5900 4.882,0400
  30 16,3127 2.686,1600 2.877,1100 4.125,5900 4.882,0400
  31 16,3127 2.686,1600 2.877,1100 4.125,5900 4.882,0400

  1.3. : Technisch personeel

  ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
  1.22
  Uurbedrag
  1.22
  Maandbedrag
  0 11,3758 1.873,2200
  1 12,2932 2.024,2700
  2 12,4076 2.043,1200
  3 12,5222 2.061,9800
  4 12,6366 2.080,8300
  5 12,7511 2.099,6900
  6 12,8656 2.118,5400
  7 12,9801 2.137,3900
  8 13,0946 2.156,2500
  9 13,2091 2.175,1000
  10 13,6785 2.252,4000
  11 13,8172 2.275,2300
  12 13,9558 2.298,0600
  13 14,0944 2.320,8800
  14 14,2331 2.343,7100
  15 14,3717 2.366,5500
  16 14,5104 2.389,3700
  17 14,6490 2.412,2100
  18 14,7876 2.435,0300
  19 14,9263 2.457,8600
  20 15,0649 2.480,7000
  21 15,2036 2.503,5200
  22 15,3422 2.526,3500
  23 15,4809 2.549,1800
  24 15,6195 2.572,0100
  25 15,7581 2.594,8400
  26 15,8968 2.617,6700
  27 16,0354 2.640,5000
  28 16,1741 2.663,3300
  29 16,3127 2.686,1600
  30 16,3127 2.686,1600
  31 16,3127 2.686,1600

  2. : Haard- en standplaatstoelage

  Voor de praktische modaliteiten van de toekenning van de haard- en standplaatstoelage : zie CAO 68.728 van 16/09/2002.
  De bedragen voorgesteld in artikels 3 en 5 worden evenwel hieronder geïndexeerd.

  MAANDBEDRAGEN
  Plafond 1 2.253,34
  Toelage 1 102,40
  Plafond 2 2.568,95
  Toelage 2 51,20