Zoeken:

Paritair Comité 3180120: FRANSE EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 13/10/2021 )
   • Indexatie met 2% in 10/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).

    Deze barema's en haard- en standplaatstoelage zijn toepasselijk op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die onder de bevoegheid van het PSC 31801 vallen.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
 • 1. : Loonschalen

  Wekelijkse arbeidsduur : 38 uur (36 uur voor de gezinshelpsters en de huishoudhulpen die onder de Franse Gemeenschapscomissie ressorteren)

  1.1. : Administratief personeel

  Maandbedragen

  ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
  1,26 1,39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1,8
  0 1.988,07 2.169,18 2.436,22 3.141,23 3.280,90
  1 2.145,22 2.339,92 2.613,55 3.265,61 3.441,65
  2 2.165,88 2.339,92 2.613,55 3.265,61 3.441,65
  3 2.186,53 2.379,33 2.692,35 3.356,51 3.585,64
  4 2.207,19 2.379,33 2.692,35 3.356,51 3.585,64
  5 2.227,85 2.431,86 2.771,15 3.447,40 3.729,63
  6 2.248,50 2.431,86 2.771,15 3.447,40 3.729,63
  7 2.269,16 2.536,93 3.158,13 3.538,30 3.873,62
  8 2.289,81 2.536,93 3.158,13 3.538,30 3.873,62
  9 2.310,47 2.642,01 3.238,49 3.629,20 4.017,60
  10 2.391,51 2.694,54 3.292,06 3.682,77 4.071,18
  11 2.416,28 2.786,48 3.372,42 3.773,67 4.215,17
  12 2.441,06 2.786,48 3.372,42 3.773,67 4.215,17
  13 2.465,84 2.879,08 3.452,78 3.864,57 4.359,15
  14 2.490,62 2.879,08 3.452,78 3.864,57 4.359,15
  15 2.515,40 2.972,84 3.533,14 3.955,47 4.503,14
  16 2.540,17 2.972,84 3.809,96 3.955,47 4.503,14
  17 2.564,95 3.066,60 3.890,32 4.046,37 4.647,13
  18 2.589,73 3.066,60 3.890,32 4.046,37 4.647,13
  19 2.614,51 3.160,37 3.970,68 4.137,26 4.791,12
  20 2.639,28 3.160,37 3.970,68 4.137,26 4.791,12
  21 2.664,06 3.254,12 4.051,04 4.228,17 4.935,11
  22 2.688,84 3.254,12 4.051,04 4.228,17 4.935,11
  23 2.713,62 3.347,88 4.131,40 4.319,06 5.079,10
  24 2.738,40 3.347,88 4.131,40 4.319,06 5.079,10
  25 2.763,17 3.441,64 4.211,77 4.409,96 5.079,10
  26 2.787,95 3.441,64 4.211,77 4.409,96 5.079,10
  27 2.812,73 3.535,40 4.292,13 4.500,86 5.079,10
  28 2.837,51 3.535,40 4.292,13 4.500,86 5.079,10
  29 2.862,64 3.629,16 4.292,13 4.500,86 5.079,10
  30 2.862,64 3.629,16 4.292,13 4.500,86 5.079,10
  31 2.862,64 3.629,16 4.292,13 4.500,86 5.079,10

  1.2. : Sociaal personeel

  ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
  1.22
  Uurbedrag
  1.22
  Maandbedrag
  1.35
  Maandbedrag
  1.55/1.61/1.77
  Maandbedrag
  1.80
  Maandbedrag
  0 11,8350 1.948,8300 2.116,1000 2.436,2200 3.280,9000
  1 12,7894 2.105,9800 2.273,2600 2.613,5500 3.441,6500
  2 12,9085 2.125,5900 2.293,9100 2.613,5500 3.441,6500
  3 13,0276 2.145,2100 2.314,5700 2.692,3500 3.585,6400
  4 13,1467 2.164,8200 2.335,2200 2.692,3500 3.585,6400
  5 13,2658 2.184,4400 2.355,8800 2.771,1500 3.729,6300
  6 13,3850 2.204,0600 2.376,5400 2.771,1500 3.729,6300
  7 13,5041 2.223,6700 2.397,1900 3.158,1300 3.873,6200
  8 13,6232 2.243,2900 2.417,8500 3.158,1300 3.873,6200
  9 13,7423 2.262,9000 2.438,5100 3.238,4900 4.017,6000
  10 14,2307 2.343,3200 2.519,5600 3.292,0600 4.071,1800
  11 14,3749 2.367,0700 2.544,3300 3.372,4200 4.215,1700
  12 14,5191 2.390,8200 2.569,1100 3.372,4200 4.215,1700
  13 14,6634 2.414,5700 2.593,8900 3.452,7800 4.359,1500
  14 14,8076 2.438,3200 2.618,6700 3.452,7800 4.359,1500
  15 14,9519 2.462,0700 2.643,4500 3.533,1400 4.503,1400
  16 15,0961 2.485,8200 2.668,2200 3.809,9600 4.503,1400
  17 15,2403 2.509,5800 2.693,0000 3.890,3200 4.647,1300
  18 15,3846 2.533,3200 2.717,7800 3.890,3200 4.647,1300
  19 15,5288 2.557,0700 2.742,5600 3.970,6800 4.791,1200
  20 15,6731 2.580,8300 2.767,3400 3.970,6800 4.791,1200
  21 15,8173 2.604,5800 2.792,1100 4.051,0400 4.935,1100
  22 15,9615 2.628,3300 2.816,8900 4.051,0400 4.935,1100
  23 16,1058 2.652,0800 2.841,6700 4.131,4000 5.079,1000
  24 16,2500 2.675,8300 2.866,8900 4.131,4000 5.079,1000
  25 16,3942 2.699,5800 2.892,1600 4.211,7700 5.079,1000
  26 16,5385 2.723,3300 2.917,4300 4.211,7700 5.079,1000
  27 16,6827 2.747,0900 2.942,7000 4.292,1300 5.079,1000
  28 16,8269 2.770,8400 2.967,9800 4.292,1300 5.079,1000
  29 16,9712 2.794,5900 2.993,2400 4.292,1300 5.079,1000
  30 16,9712 2.794,5900 2.993,2400 4.292,1300 5.079,1000
  31 16,9712 2.794,5900 2.993,2400 4.292,1300 5.079,1000

  1.3. : Technisch personeel

  ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
  1.22
  Uurbedrag
  1.22
  Maandbedrag
  0 11,8350 1.948,8300
  1 12,7894 2.105,9800
  2 12,9085 2.125,5900
  3 13,0276 2.145,2100
  4 13,1467 2.164,8200
  5 13,2658 2.184,4400
  6 13,3850 2.204,0600
  7 13,5041 2.223,6700
  8 13,6232 2.243,2900
  9 13,7423 2.262,9000
  10 14,2307 2.343,3200
  11 14,3749 2.367,0700
  12 14,5191 2.390,8200
  13 14,6634 2.414,5700
  14 14,8076 2.438,3200
  15 14,9519 2.462,0700
  16 15,0961 2.485,8200
  17 15,2403 2.509,5800
  18 15,3846 2.533,3200
  19 15,5288 2.557,0700
  20 15,6731 2.580,8300
  21 15,8173 2.604,5800
  22 15,9615 2.628,3300
  23 16,1058 2.652,0800
  24 16,2500 2.675,8300
  25 16,3942 2.699,5800
  26 16,5385 2.723,3300
  27 16,6827 2.747,0900
  28 16,8269 2.770,8400
  29 16,9712 2.794,5900
  30 16,9712 2.794,5900
  31 16,9712 2.794,5900

  2. : Haard- en standplaatstoelage

  Voor de praktische modaliteiten van de toekenning van de haard- en standplaatstoelage : zie CAO 68.728 van 16/09/2002.
  De bedragen voorgesteld in artikels 3 en 5 worden evenwel hieronder geïndexeerd.

  MAANDBEDRAGEN
  Plafond 1 2.344,29
  Toelage 1 106,53
  Plafond 2 2.672,64
  Toelage 2 53,27