Zoeken:

Paritair Comité 3180120: FRANSE EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 15/09/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 23/03/2020 )
   • Indexatie met 2% in 4/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).

    Deze barema's en haard- en standplaatstoelage zijn toepasselijk op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die onder de bevoegheid van het PSC 31801 vallen.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
 • 1. : Loonschalen

  Wekelijkse arbeidsduur : 38 uur (36 uur voor de gezinshelpsters en de huishoudhulpen die onder de Franse Gemeenschapscomissie ressorteren)

  1.1. : Administratief personeel

  Maandbedragen

  ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
  1,26 1,39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1,8
  0 1.949,11 2.126,67 2.388,48 3.079,67 3.216,60
  1 2.103,18 2.294,07 2.562,33 3.201,61 3.374,20
  2 2.123,43 2.294,07 2.562,33 3.201,61 3.374,20
  3 2.143,69 2.332,70 2.639,59 3.290,73 3.515,37
  4 2.163,93 2.332,70 2.639,59 3.290,73 3.515,37
  5 2.184,19 2.384,21 2.716,85 3.379,85 3.656,54
  6 2.204,44 2.384,21 2.716,85 3.379,85 3.656,54
  7 2.224,69 2.487,22 3.096,24 3.468,96 3.797,70
  8 2.244,94 2.487,22 3.096,24 3.468,96 3.797,70
  9 2.265,19 2.590,23 3.175,02 3.558,08 3.938,87
  10 2.344,64 2.641,74 3.227,54 3.610,60 3.991,40
  11 2.368,93 2.731,87 3.306,33 3.699,72 4.132,56
  12 2.393,22 2.731,87 3.306,33 3.699,72 4.132,56
  13 2.417,52 2.822,66 3.385,12 3.788,84 4.273,73
  14 2.441,81 2.822,66 3.385,12 3.788,84 4.273,73
  15 2.466,10 2.914,58 3.463,90 3.877,96 4.414,90
  16 2.490,39 2.914,58 3.735,29 3.877,96 4.414,90
  17 2.514,68 3.006,51 3.814,08 3.967,07 4.556,06
  18 2.538,98 3.006,51 3.814,08 3.967,07 4.556,06
  19 2.563,27 3.098,43 3.892,86 4.056,19 4.697,23
  20 2.587,56 3.098,43 3.892,86 4.056,19 4.697,23
  21 2.611,86 3.190,35 3.971,65 4.145,31 4.838,40
  22 2.636,15 3.190,35 3.971,65 4.145,31 4.838,40
  23 2.660,44 3.282,28 4.050,44 4.234,42 4.979,57
  24 2.684,73 3.282,28 4.050,44 4.234,42 4.979,57
  25 2.709,02 3.374,20 4.129,23 4.323,54 4.979,57
  26 2.733,32 3.374,20 4.129,23 4.323,54 4.979,57
  27 2.757,61 3.466,12 4.208,01 4.412,66 4.979,57
  28 2.781,90 3.466,12 4.208,01 4.412,66 4.979,57
  29 2.806,54 3.558,04 4.208,01 4.412,66 4.979,57
  30 2.806,54 3.558,04 4.208,01 4.412,66 4.979,57
  31 2.806,54 3.558,04 4.208,01 4.412,66 4.979,57

  1.2. : Sociaal personeel

  ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
  1.22
  Uurbedrag
  1.22
  Maandbedrag
  1.35
  Maandbedrag
  1.55/1.61/1.77
  Maandbedrag
  1.80
  Maandbedrag
  0 11,6031 1.910,6400 2.074,6300 2.388,4800 3.216,6000
  1 12,5387 2.064,7100 2.228,7100 2.562,3300 3.374,2000
  2 12,6555 2.083,9400 2.248,9600 2.562,3300 3.374,2000
  3 12,7723 2.103,1700 2.269,2100 2.639,5900 3.515,3700
  4 12,8891 2.122,4000 2.289,4600 2.639,5900 3.515,3700
  5 13,0059 2.141,6300 2.309,7100 2.716,8500 3.656,5400
  6 13,1227 2.160,8700 2.329,9600 2.716,8500 3.656,5400
  7 13,2394 2.180,0900 2.350,2200 3.096,2400 3.797,7000
  8 13,3562 2.199,3200 2.370,4700 3.096,2400 3.797,7000
  9 13,4730 2.218,5500 2.390,7200 3.175,0200 3.938,8700
  10 13,9518 2.297,3900 2.470,1800 3.227,5400 3.991,4000
  11 14,0932 2.320,6800 2.494,4700 3.306,3300 4.132,5600
  12 14,2346 2.343,9700 2.518,7700 3.306,3300 4.132,5600
  13 14,3760 2.367,2500 2.543,0600 3.385,1200 4.273,7300
  14 14,5174 2.390,5400 2.567,3500 3.385,1200 4.273,7300
  15 14,6589 2.413,8200 2.591,6500 3.463,9000 4.414,9000
  16 14,8002 2.437,1100 2.615,9300 3.735,2900 4.414,9000
  17 14,9417 2.460,4000 2.640,2300 3.814,0800 4.556,0600
  18 15,0831 2.483,6800 2.664,5200 3.814,0800 4.556,0600
  19 15,2245 2.506,9600 2.688,8100 3.892,8600 4.697,2300
  20 15,3659 2.530,2500 2.713,1100 3.892,8600 4.697,2300
  21 15,5073 2.553,5400 2.737,4000 3.971,6500 4.838,4000
  22 15,6487 2.576,8200 2.761,6900 3.971,6500 4.838,4000
  23 15,7901 2.600,1100 2.785,9800 4.050,4400 4.979,5700
  24 15,9315 2.623,3900 2.810,7100 4.050,4400 4.979,5700
  25 16,0730 2.646,6800 2.835,4800 4.129,2300 4.979,5700
  26 16,2144 2.669,9600 2.860,2600 4.129,2300 4.979,5700
  27 16,3558 2.693,2500 2.885,0300 4.208,0100 4.979,5700
  28 16,4972 2.716,5400 2.909,8100 4.208,0100 4.979,5700
  29 16,6386 2.739,8200 2.934,5900 4.208,0100 4.979,5700
  30 16,6386 2.739,8200 2.934,5900 4.208,0100 4.979,5700
  31 16,6386 2.739,8200 2.934,5900 4.208,0100 4.979,5700

  1.3. : Technisch personeel

  ANCIENNITEIT LOONSCHAAL
  1.22
  Uurbedrag
  1.22
  Maandbedrag
  0 11,6031 1.910,6400
  1 12,5387 2.064,7100
  2 12,6555 2.083,9400
  3 12,7723 2.103,1700
  4 12,8891 2.122,4000
  5 13,0059 2.141,6300
  6 13,1227 2.160,8700
  7 13,2394 2.180,0900
  8 13,3562 2.199,3200
  9 13,4730 2.218,5500
  10 13,9518 2.297,3900
  11 14,0932 2.320,6800
  12 14,2346 2.343,9700
  13 14,3760 2.367,2500
  14 14,5174 2.390,5400
  15 14,6589 2.413,8200
  16 14,8002 2.437,1100
  17 14,9417 2.460,4000
  18 15,0831 2.483,6800
  19 15,2245 2.506,9600
  20 15,3659 2.530,2500
  21 15,5073 2.553,5400
  22 15,6487 2.576,8200
  23 15,7901 2.600,1100
  24 15,9315 2.623,3900
  25 16,0730 2.646,6800
  26 16,2144 2.669,9600
  27 16,3558 2.693,2500
  28 16,4972 2.716,5400
  29 16,6386 2.739,8200
  30 16,6386 2.739,8200
  31 16,6386 2.739,8200

  2. : Haard- en standplaatstoelage

  Voor de praktische modaliteiten van de toekenning van de haard- en standplaatstoelage : zie CAO 68.728 van 16/09/2002.
  De bedragen voorgesteld in artikels 3 en 5 worden evenwel hieronder geïndexeerd.

  MAANDBEDRAGEN
  Plafond 1 2.298,35
  Toelage 1 104,44
  Plafond 2 2.620,27
  Toelage 2 52,22