Zoeken:

Paritair Comité 2240000: NON-FERRO METALEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 11/05/2021 )
   • Indexatie met 0,57% in 5/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De CAO van 25/11/2013 (118.603) tot verlenging van de CAO van 19/06/2009 betreffende het sectorale barema (95.489) eindigde op 30 juni 2014. Geen sectorale minimumlonen gelden dus voor PC 224. Onderstaande loonbedragen zijn bijgevolg louter indicatief.

 • 1. : Minimummaandwedden

  De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/07/2009 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

  De nuttige beroepsloopbaan voor de functies opgenomen in de sectorale weddeschaal begint te lopen vanaf de leeftijd van 16 jaar.
  Het aantal jaren beroepsloopbaan waarop pas afgestudeerden de volwaardige functiewedde kunnen genieten, rekening gehouden met de te verwerven gemiddelde ervaringstijd nodig voor de normale uitoefening van de geclassificeerde functies, is per catégorie in de barema's aangegeven.

  Bedienden die worden aangeworven met minder beroepsloopbaanjaren dan deze hierboven bedoeld worden tijdens de inloopperiode bezoldigd volgens de weddeschaal van de betrokken klasse, op de trap overeenstemmend met hun beroepsloopbaanjaren, verminderd met het nog te verwerven aantal jaren functie-ervaring.
  De toepassing van deze degressiviteit kan niet voor gevolg hebben dat deze bedienden op een trap worden geplaatst lager dan de trap overeenstemmend met de laagste beroepsloopbaanjaren van de overeenstemmende weddeschaal.
  Per nadien verworven jaar functie-ervaring, wordt één trap degressiviteit afgebouwd.

  Bedienden die worden aangeworven met meer beroepsloopbaanjaren dan deze hierboven bedoeld worden tijdens de inloopperiode bezoldigd volgens de weddeschaal van de betrokken klasse, met toepassing van een degressiviteit van 2,5% per jaar nog te verwerven functie-ervaring, met een maximum van 3 jaar.
  Per nadien verworven jaar functie-ervaring, wordt één trap van 2,5% degressiviteit afgebouwd.

  Bij promotie wordt de bediende tijdens de inloopperiode bezoldigd volgens de weddeschaal van de nieuwe functie, met een degressiviteit van 2,5% per klasse die hij promoveert.
  De degressiviteit wordt per jaar met 2,5% afgebouwd.

  BEROEPS-
  LOOPBAAN
  CATEGORIEEN
  A B C D E F
  Aantal jaren
  beroepsloopbaan (basis) :
  2
  Aantal jaren
  beroepsloopbaan (basis) :
  3
  Aantal jaren
  beroepsloopbaan (basis) :
  6
  Aantal jaren
  beroepsloopbaan (basis) :
  9
  Aantal jaren
  beroepsloopbaan (basis) :
  10
  Aantal jaren
  beroepsloopbaan (basis) :
  11
  0 1.602,05
  1 1.667,05
  2 1.831,65 1.899,00 1.966,24
  3 1.837,43 1.907,00 1.976,37
  4 1.843,31 1.914,85 1.986,47
  5 1.849,15 1.922,95 1.996,67 2.070,44 2.144,21 2.218,16
  6 1.854,89 1.941,25 2.027,76 2.114,35 2.200,79 2.287,24
  7 1.860,64 1.958,28 2.055,77 2.153,51 2.250,97 2.348,56
  8 1.866,57 1.975,12 2.083,85 2.192,56 2.301,27 2.409,95
  9 1.872,23 1.991,96 2.111,83 2.231,61 2.351,39 2.471,14
  10 1.878,52 2.009,21 2.140,02 2.270,86 2.401,65 2.532,39
  11 1.894,54 2.033,69 2.173,05 2.312,36 2.451,64 2.591,03
  12 1.910,63 2.058,56 2.206,39 2.354,33 2.502,15 2.649,93
  13 1.924,20 2.081,18 2.238,21 2.395,08 2.552,08 2.709,00
  14 1.937,88 2.103,90 2.270,09 2.436,26 2.602,39 2.768,57
  15 1.951,46 2.126,73 2.302,06 2.477,33 2.652,63 2.827,87
  16 1.964,93 2.149,45 2.333,91 2.518,29 2.702,79 2.887,32
  17 1.978,31 2.170,03 2.361,65 2.553,35 2.741,60 2.936,67
  18 1.991,63 2.190,48 2.389,44 2.588,23 2.787,22 2.985,94
  19 2.005,00 2.211,04 2.417,12 2.623,28 2.829,35 3.035,50
  20 2.018,41 2.231,69 2.444,97 2.658,22 2.871,42 3.084,71
  21 2.018,41 2.242,32 2.466,09 2.690,02 2.913,68 3.137,58
  22 2.018,41 2.246,02 2.473,56 2.701,11 2.928,62 3.156,25
  23 2.018,41 2.249,64 2.481,15 2.712,43 2.943,74 3.175,14
  24 2.018,41 2.253,45 2.488,47 2.723,53 2.958,67 3.193,71
  25 2.018,41 2.257,19 2.496,07 2.734,85 2.973,60 3.212,47
  26 2.018,41 2.260,86 2.503,43 2.745,82 2.988,51 3.231,08
  27 2.018,41 2.264,62 2.510,77 2.757,03 3.003,25 3.249,56
  28 2.018,41 2.268,33 2.518,26 2.768,30 3.018,27 3.268,24
  29 2.018,41 2.272,07 2.525,74 2.779,53 3.033,23 3.286,94
  30 2.018,41 2.275,86 2.533,29 2.790,68 3.048,22 3.305,65
  31 2.018,41 2.279,56 2.540,76 2.801,98 3.063,20 3.324,52

  2. : Gewaarborgde minimummaandwedde

  Deze minimumwedde wordt verzekerd aan alle meerderjarige of daarmee gelijkgestelde bedienden die normale voltijdse prestaties leveren. Voor de bedienden die het arbeidsstelsel van de werklieden volgen, kunnen de productiepremies begrepen zijn in het gewaarborgd minimumloon en dit voor de prestaties voorzien in het arbeidsreglement.

  1.837,88