Zoeken:

Paritair Comité 3140000: KAPPERSBEDRIJF EN SCHOONHEIDSZORGEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 23/12/2021 )
   • Indexatie met 2% in 12/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    De indexeringsformule van toepassing op het loonbarema maakt overeenkomstig de bepalingen van de sectorale CAO’s gebruik van ‘basisbedragen’ (vaste bedragen die ongewijzigd blijven bij indexering, te vermenigvuldigen met een indexeringscoëfficiënt die de index volgt). Deze basisbedragen wijzigen evenwel n.a.v. een conventionele loonsverhoging of een harmonisering met een ander loonbarema. Aangezien de CAO’s de gewijzigde basisbedragen niet bevatten, heeft de FOD de vorige minimumloonbedragen noodgedwongen vermenigvuldigd met een coëfficiënt 1,02 voor de uitvoering van de indexering met 2%. Aldus kunnen minieme afrondingsverschillen met het sectorale loonbarema volgens de bepalingen van de sectorale CAO’s optreden. Deze verschillen beperken zich tot de laatste decimaal van de weergegeven bedragen.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. : Algemeen

  1.1.1. : Kappers (uurbedrag)

  CATEGORIE
  I 10,7456
  II. 13,6412
  III. 15,2965
  IV. 16,8989

  1.1.2. : Kappers (maandbedrag)

  CATEGORIE
  V. 2.959,17
  V. (10 jaren in de functie) 3.255,09
  V. (20 jaren in de functie) 3.551,00

  1.1.3. : Schoonheidszorgen

  Maandbedragen

  CATEGORIE
  I. 1.971,98
  II. 2.093,85
  III. + 2jr in de sector 2.192,01
  III. + 5jr in de sector 2.301,61
  III. + 10jr in de sector 2.411,21
  III. + 15jr in de sector 2.520,81
  III. + 20jr in de sector 2.630,41
  IV. 2.486,40
  IV. + 10jr in de sector 2.735,04
  V. 2.682,71
  V. (10 jaren in de functie) 2.950,98
  V. (20 jaren in de functie) 3.219,25

  1.1.4. : Administratieve bedienden

  Maandbedragen

  CATEGORIE
  I 1.768,64
  II. 1.877,83
  III. + 2jr 1.965,81
  III. + 5jr 2.053,74
  III. + 10jr 2.229,63
  IV. 2.229,63
  V. 2.405,52
  V. (10 jaren in de functie) 2.646,07
  V. (20 jaren in de functie) 2.886,62

  1.1.5. : Fitness

  Maandbedragen

  CATEGORIE
  5 jaren 10 jaren 20 jaren
  1 1.788,71
  2 1.897,81 1.992,70 2.087,59 2.277,37
  3 2.191,35 2.410,49 2.629,62
  4 2.291,40 2.520,54 2.749,68
  5 2.786,67 3.065,34 3.344,00
  6 2.485,74 2.734,31 2.982,89
  7 2.682,72 2.950,99 3.219,26

  1.2. : Stagiairs

  In toepassing van artikel 107 van de programmawet van 02/08/2002 die het paritair comité toelaat hogere minimumbedragen te bepalen dan de bedragen voorzien door de programmawet, wordt overeengekomen dat de stagiairs tewerkgesteld in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst zoals voorzien door de artikelen 104 tem 112 van de programmawet recht hebben op een bruto vergoeding gelijk aan categorie 1 van de classificatie van de sector.

  1.3. : Flexiloon

  In dit paritair comité kunnen per 1 januari 2018 flexi-jobwerknemers worden tewerkgesteld.

  Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

  Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

  Voor het bedrag van het Flexiloon wordt verwezen naar het paritair comité 302 – Hotelbedrijf.