Paritair Comité 3270005: IDESS SFS (= INITIATIEF VOOR ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID IN DE SECTOR VAN DE BUURTDIENSTEN MET SOCIAAL OOGMERK, ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST)

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 08/03/2022 )
   • Indexatie met 2% in 1/2022.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De indexeringsformule van toepassing op het loonbarema maakt overeenkomstig de bepalingen van de sectorale CAO’s gebruik van ‘basisbedragen’ (vaste bedragen die ongewijzigd blijven bij indexering, te vermenigvuldigen met een indexeringscoëfficiënt die de index volgt). Deze basisbedragen wijzigen evenwel n.a.v. een conventionele loonsverhoging of een harmonisering met een ander loonbarema. Aangezien de CAO’s de gewijzigde basisbedragen niet bevatten, heeft de FOD de vorige minimumloonbedragen noodgedwongen vermenigvuldigd met een coëfficiënt 1,02 voor de uitvoering van de indexering met 2%. Aldus kunnen minieme afrondingsverschillen met het sectorale loonbarema volgens de bepalingen van de sectorale CAO’s optreden. Deze verschillen beperken zich tot de laatste decimaal van de weergegeven bedragen.

    Wat de minimumlonen betreft zijn er de volgende nog geldige CAO’s van PC 327.00.
    Van deze CAO’s werden de geactualiseerde en geïndexeerde bedragen evenwel niet meer in een latere CAO weergegeven, waardoor ze hier niet vermeld worden.

    CAO 21/10/1998 (49411) Toepassing van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de beschutte werkplaatsen;
    CAO 12/06/2001 (59345) Functieclassificatie en loonschalen voor sommige personeelsleden;
    CAO 10/09/2001 (59346) Herstel van de loonspanning van het productiepersoneel in de beschutte werkplaatsen;
    CAO 30/05/2002 (63380) Koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. Maandlonen : bedienden : Bedienden

  ANCIËNNITEIT
  1,8 1,63 1.55 - 1.61 - 1.77 1,5 1,4
  0 3.313,58 2.774,09 2.470,28 2.062,24 2.203,67
  1 3.474,08 2.945,87 2.647,33 2.232,73 2.367,59
  2 3.474,08 2.945,87 2.647,33 2.251,70 2.367,59
  3 3.617,84 2.985,98 2.726,00 2.270,68 2.405,89
  4 3.617,84 2.985,98 2.726,00 2.289,65 2.405,89
  5 3.761,58 3.039,47 2.804,69 2.308,64 2.446,28
  6 3.761,58 3.039,47 3.191,03 2.354,55 2.446,28
  7 3.905,34 3.146,46 3.191,03 2.400,44 2.485,62
  8 3.905,34 3.146,46 3.271,26 2.446,32 2.485,62
  9 4.049,09 3.253,41 3.271,26 2.492,21 2.524,97
  10 4.102,61 3.306,92 3.324,74 2.590,56 2.577,41
  11 4.246,36 3.400,53 3.404,98 2.636,45 2.629,86
  12 4.246,36 3.400,53 3.404,98 2.682,31 2.629,86
  13 4.390,12 3.494,12 3.485,22 2.728,25 2.682,31
  14 4.390,12 3.494,12 3.485,22 2.774,11 2.682,31
  15 4.533,87 3.587,75 3.565,41 2.820,00 2.734,73
  16 4.533,87 3.587,75 3.841,79 2.865,91 2.734,73
  17 4.677,62 3.681,34 3.922,03 2.912,44 2.787,19
  18 4.677,62 3.681,34 3.922,03 2.959,22 2.787,19
  19 4.821,38 3.774,94 4.002,26 3.006,02 2.839,65
  20 4.823,28 3.774,94 4.002,26 3.052,82 2.839,65
  21 4.965,14 3.868,58 4.082,49 3.099,63 2.892,71
  22 4.965,14 3.868,58 4.082,49 3.146,41 2.892,71
  23 5.108,87 3.962,18 4.162,72 3.193,21 2.945,87
  24 3.962,18 4.162,72 3.240,01 2.945,87
  25 4.055,79 4.242,97 3.286,78 2.999,35
  26 4.055,79 4.323,17 3.333,58 2.999,35
  27 4.149,38 3.380,03 3.052,82
  28 4.149,38 3.427,18 3.052,82
  29 4.242,99 3.473,98 3.106,30
  30 4.242,99 3.106,30
  31 4.336,59 3.159,78

  2. UURSTELSEL (op weekbasis) : Barema's arbeiders

  2.1. Uurloon (38u/week) : Barema's arbeiders

  Catégorie
  Hulparbeider Arbeider Geschoolde werkman Toezichthoudende arbeider
  A1 10,6849
  A2 10,8220
  B1 11,0189
  B2 11,2155
  C1 11,5274
  C2 11,9208
  D 12,9789