Zoeken:

Paritair Comité 3180203: LOKALE DIENSTENECONOMIE EN GEREGLEMENTEERDE TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 07/10/2021 )
   • Indexatie met 2,00 % in 10/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 318.02.00).
    Om de overeenstemmende bruto maandlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door 12. Om de overeenstemmende bruto uurlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door het getal 1976 (overeenkomend met een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur x 52 weken).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. Barema : 21 jaar

  1.1.1. FUNCTIEGROEP : Uurloon

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  D1
  0 10,2737
  1 11,1064
  2 11,1064
  3 11,1668
  4 11,7031
  5 12,2464
  6 12,6666
  7 12,8230
  8 12,9800
  9 13,0768
  10 13,2445
  11 13,4465
  12 13,5936
  13 13,7313
  14 13,8601
  15 13,9803
  16 14,1373
  17 14,2421
  18 14,3396
  19 14,4306
  20 14,5151
  21 14,7139
  22 14,7139
  23 15,0481
  24 15,0481
  25 15,4699
  26 15,4699
  27 16,1775
  28 16,6585
  29 17,1214
  30 17,1526
  31 17,2980
  32 17,3249
  33 17,4745
  34 17,4978
  35 17,6510

  1.2. Barema : GGMMI

  Het gewaarborgd minimumloon op 21 jaar is opgenomen in PC 300 : Nationale arbeidsraad, onder "uurstelsel (op weekbasis) : 38h".