Zoeken:

Paritair Comité 3180203: LOKALE DIENSTENECONOMIE EN GEREGLEMENTEERDE TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 11/05/2020 )
   • Indexatie met 2,00 % in 04/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 318.02.00).
    Om de overeenstemmende bruto maandlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door 12. Om de overeenstemmende bruto uurlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door het getal 1976 (overeenkomend met een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur x 52 weken).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. Barema : 21 jaar

  1.1.1. FUNCTIEGROEP : D1

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Uurloon (zonder haard- of standplaatstoelage)
  0 10,07
  1 10,07
  2 10,07
  3 10,13
  4 10,65
  5 10,91
  6 11,58
  7 11,73
  8 11,88
  9 11,95
  10 11,97
  11 12,09
  12 12,17
  13 12,18
  14 12,22
  15 12,61
  16 12,61
  17 12,90
  18 12,90
  19 13,16
  20 13,16
  21 13,55
  22 13,55
  23 13,92
  24 13,92
  25 14,60
  26 14,60
  27 15,28
  28 15,81
  29 16,51

  1.2. Barema : GGMMI

  Het gewaarborgd minimumloon op 21 jaar is opgenomen in PC 300 : Nationale arbeidsraad, onder "uurstelsel (op weekbasis) : 38h".
  Leeftijd
  Vanaf 21,5 jaar en 6 maanden anciënniteit Vanaf 22 jaar en 12 maanden anciënniteit
  10,13 10,25

  1.3. Barema : HAARD- OF STANDPLAATSTOELAGE

  Indien het bruto jaarloon van een werknemer het grensbedrag overschrijdt, kan zijn brutoloon, in voorkomend geval vermeerderd met de overeen-stemmende haard-of standplaatstoelage, niet min-der bedragen dan het grensbedrag, vermeerderd met het bedrag van de overeenstemmende haard- of standplaatstoelage. Ten belope van het verschil wordt de hem toegekende toelage vermeerderd of wordt hem een gedeeltelijke toelage toegekend.
  Tot Bedrag
  Bruto-jaarloon Haardtoelage Standplaatstoelage
  27.412,70 1.253,43 626,71
  31.107,53 626,71 313,36