Zoeken:

Paritair Comité 2250004: VRIJE UNIVERSITEITEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 17/12/2020 )
   • De vrije universiteiten zijn overgegaan van PC 337.00 naar PC 225.00.

    Binnen PC 337.00 werden geen CAO’s gesloten die van toepassing zijn op de universiteiten en hun bedienden. Er worden geen overeenkomsten overgenomen van PC 337.00 naar PC 225.00.

    De CAO’s afgesloten in PC 225.00 voor 15 januari 2020 zijn niet van toepassing op de vrije universiteiten.

    Een CAO die in PC 225.00 na 15 januari 2020 afgesloten wordt, is alleen van toepassing op de vrije universiteiten als ze expliciet vermeld worden in het toepassingsgebied van die CAO en na consultatie van de vrije universiteiten.

    Er is geen sectoraal minimumloonbarema.

    Gelet op het ontbreken van een sectoraal loonbarema en er geen formele opheffing van het leeftijdscriterium werd genoteerd, is de NAR-CAO 50 van toepassing.


 • Loon-CAO's van toepassing op het loonbarema