Zoeken:

Paritair Comité 1180017: KOFFIE- EN CICHOREIBRANDERIJEN

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 20/01/2020 )
   • Loonsverhoging met 0,04€ in 01/2020.

    Indexatie met 0,89% in 01/2020.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De CAO-verhoging dient toegepast te worden na de indexaanpassing.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 118).

   • Inhoudstafel

 • 1. UURLONEN : ANDEREN DAN STUDENTEN

  1.1. SECTOREN : KOFFIEBRANDERIJEN

  1.1.1. UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) : 38u

  Loonklasse Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)
  <12m 12m-24m >24m
  1 13,70 14,14 14,14
  2 13,91 14,20 14,26
  3 14,14 14,38 14,61
  4 14,51 14,74 14,97
  5 15,01 15,53 15,75
  6 15,27 15,76 15,97
  7 15,48 15,97 16,19
  8 15,64 16,20 16,41

  1.2. SECTOREN : CHICOREIBRANDERIJEN

  1.2.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  I 14,03 13,73
  II 14,33 14,02
  III 14,71 14,37
  IV 14,77 14,46
  V 14,99 14,69
  VI 15,18 14,81
  VII 15,35 14,95

  1.2.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  I 14,49 14,17
  II 14,81 14,48
  III 15,18 14,85
  IV 15,26 14,93
  V 15,52 15,12
  VI 15,67 15,35
  VII 15,85 15,50

  2. UURLONEN : STUDENTEN

  Percentages van de in tabellen 1.1.1. en 1.2.1. vermelde minimumlonen.

  Leeftijd
  18 en ouder 90%
  17 80%
  16 70%
  15 60%