Zoeken:

Paritair Comité 1360001: PAPIER- EN KARTONBEWERKING

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/07/2021 )
   • Indexatie met 0,79% in 7/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 136).

    De loonsverhogingen en -verlagingen worden toegepast vanaf de eerste opening van de rekeningen van de maand.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURLOON : 37 UUR / WEEK

  1.1. CATEGORIEEN : ARBEIDERS

  Klasse
  BK 14,7243
  1 14,5565
  2 14,1729
  3 13,6431
  4 13,3060
  5 12,6227
  6 12,2371
  7 12,1054

  1.2. CATEGORIEEN : STUDENTEN

  De studenten die niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht en die met een studentenarbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn in de ondernemingen zullen minimum verloond worden conform de lonen van klasse 7.
  De studenten, voor zover ingeschreven in een proces van deeltijdse leerplicht andere dan cursussen van sociale promotie en onderworpen aan de deeltijdse leerplicht, zullen tijdens hun opleiding als volgt worden vergoed :
  Proces van deeltijdse leerplicht -
  Percentage van de geldende baremalonen
  3e graad - 2e jaar 85%
  3e graad - 1e jaar 75%
  2e graad - 2e jaar 70%