Zoeken:

Paritair Comité 3180130: DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

afdrukken
   • Toestand op 11/06/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 23/03/2020 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).
    Indexatie met 2% in 4/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze barema's zijn van toepassing op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd worden en onder de bevoegdheid van het PSC 31801 vallen.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing. 

    De indexeringsformule van toepassing op het loonbarema maakt overeenkomstig de bepalingen van de sectorale CAO’s gebruik van ‘basisbedragen’ (vaste bedragen die ongewijzigd blijven bij indexering, te vermenigvuldigen met een indexeringscoëfficiënt die de index volgt).

    Deze basisbedragen wijzigen evenwel n.a.v. een conventionele loonsverhoging of een harmonisering met een ander loonbarema.

    Aangezien de CAO’s de gewijzigde basisbedragen niet bevatten, heeft de FOD de vorige minimumloonbedragen noodgedwongen vermenigvuldigd met een coëfficiënt 1,02 voor de uitvoering van de indexering met 2%. Aldus kunnen minieme afrondingsverschillen met het sectorale loonbarema volgens de bepalingen van de sectorale CAO’s optreden. Deze verschillen beperken zich tot de laatste decimaal van de weergegeven bedragen.


   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. LOONSCHALEN : Algemeen

  1.1.1. : Uurbedragen

  ANCIENNITEIT NR. VAN HET BEROEP
  2 2 bis 4 5 6 9 13
  0 11,2499 11,2499 11,6329 12,8077 13,9635 12,3608 14,9535
  1 11,7170 11,5340 12,1808 13,1322 14,1561 12,9622 15,6025
  2 11,8361 11,6554 12,3035 13,3029 14,3487 13,1385 16,1167
  3 11,9551 11,7766 12,4263 13,5013 14,5414 13,3148 16,7536
  4 12,0973 11,9345 12,5950 13,8865 14,7765 13,5640 17,5683
  5 12,1568 11,9345 12,6593 13,8865 14,7765 13,6284 17,7498
  6 12,2990 11,9345 12,8280 14,2718 15,0115 13,8777 18,4046
  7 12,3585 11,9345 12,8923 14,2718 15,0115 13,9422 18,7084
  8 12,5007 11,9345 13,0610 14,6570 15,2466 14,1916 18,8018
  9 12,5603 11,9345 13,1254 14,7219 15,2466 14,2558 19,0521
  10 12,8696 11,9345 13,4821 15,2143 15,6307 14,6933 19,6144
  11 12,9421 11,9345 13,5592 15,3574 15,7738 14,7704 19,8646
  12 13,0971 11,9345 13,7407 15,6863 16,0669 15,0327 20,2599
  13 13,1694 11,9345 13,8178 15,8295 16,2100 15,1099 20,5102
  14 13,3551 11,9345 13,9993 16,1583 16,5031 15,3720 21,0584
  15 13,4275 11,9345 14,0766 16,3015 16,6467 15,4492 21,1558
  16 13,6131 11,9345 14,2581 16,6304 16,9427 15,7114 22,0179
  17 13,6854 11,9345 14,3353 16,7756 17,0887 15,7886 22,6635
  18 13,8710 11,9345 14,5168 17,1073 17,3846 16,0506 22,6635
  19 13,9434 11,9345 14,5939 17,2533 17,5305 16,1279 23,3091
  20 14,1290 11,9345 14,7754 17,5877 17,8265 16,3901 23,3091
  21 14,2014 11,9345 14,8526 17,7336 17,9724 16,4672 23,9548
  22 14,3871 11,9345 15,0341 18,0689 18,2684 16,7308 23,9548
  23 14,4594 11,9345 15,1113 18,2151 18,4144 16,8080 24,6003
  24 14,6451 11,9345 15,3190 18,5503 18,7103 17,0752 24,6003
  25 14,7175 11,9345 15,3963 18,6963 18,8563 17,1540 25,2459
  26 14,9679 11,9345 15,6040 19,0317 19,1522 17,4213 25,2459
  27 15,0403 11,9345 15,6810 19,1776 19,2982 17,4999 25,4961
  28 15,2907 11,9345 15,8886 19,5130 19,5942 17,5787 25,4961
  29 15,3630 11,9345 15,9669 19,6590 19,7401 17,6574 25,4961
  30 15,3630 11,9345 15,9669 19,6590 19,8901 17,6574 25,4961
  31 15,3630 11,9345 15,9669 19,6590 19,8901 17,6574 25,4961

  1.1.2. : Maandbedragen

  ANCIENNITEIT NR. VAN HET BEROEP
  2 2 bis 4 5 6 9 13
  0 1.852,47 1.852,47 1.915,55 2.109,00 2.299,31 2.035,41 2.462,33
  1 1.929,41 1.899,25 2.005,77 2.162,44 2.331,04 2.134,44 2.569,21
  2 1.949,02 1.919,23 2.025,99 2.190,55 2.362,77 2.163,46 2.653,91
  3 1.968,60 1.939,23 2.046,18 2.223,22 2.394,49 2.192,49 2.758,76
  4 1.992,01 1.965,22 2.073,97 2.286,66 2.433,19 2.233,56 2.892,90
  5 2.001,82 1.965,22 2.084,56 2.286,66 2.433,19 2.244,14 2.922,81
  6 2.025,24 1.965,22 2.112,34 2.350,09 2.471,90 2.285,21 3.030,62
  7 2.035,03 1.965,22 2.122,93 2.350,09 2.471,90 2.295,81 3.080,66
  8 2.058,44 1.965,22 2.150,70 2.413,53 2.510,61 2.336,86 3.096,04
  9 2.068,24 1.965,22 2.161,30 2.424,19 2.510,61 2.347,46 3.137,25
  10 2.119,21 1.965,22 2.220,04 2.505,30 2.573,86 2.419,49 3.229,82
  11 2.131,13 1.965,22 2.232,75 2.528,87 2.597,42 2.432,20 3.271,03
  12 2.156,66 1.965,22 2.262,64 2.583,02 2.645,69 2.475,38 3.336,12
  13 2.168,57 1.965,22 2.275,34 2.606,60 2.669,26 2.488,08 3.377,33
  14 2.199,15 1.965,22 2.305,23 2.660,75 2.717,52 2.531,26 3.467,61
  15 2.211,04 1.965,22 2.317,95 2.684,31 2.741,16 2.543,95 3.483,65
  16 2.241,62 1.965,22 2.347,83 2.738,48 2.789,89 2.587,14 3.625,61
  17 2.253,54 1.965,22 2.360,55 2.762,37 2.813,93 2.599,85 3.731,91
  18 2.284,11 1.965,22 2.390,42 2.817,00 2.862,66 2.643,01 3.731,91
  19 2.296,02 1.965,22 2.403,14 2.841,03 2.886,69 2.655,72 3.838,23
  20 2.326,60 1.965,22 2.433,02 2.896,10 2.935,43 2.698,89 3.838,23
  21 2.338,49 1.965,22 2.445,74 2.920,13 2.959,47 2.711,61 3.944,54
  22 2.369,07 1.965,22 2.475,62 2.975,37 3.008,19 2.755,00 3.944,54
  23 2.380,99 1.965,22 2.488,33 2.999,40 3.032,24 2.767,71 4.050,85
  24 2.411,57 1.965,22 2.522,52 3.054,61 3.080,97 2.811,72 4.050,85
  25 2.423,47 1.965,22 2.535,24 3.078,66 3.105,00 2.824,69 4.157,16
  26 2.464,72 1.965,22 2.569,43 3.133,87 3.153,74 2.868,72 4.157,16
  27 2.476,63 1.965,22 2.582,14 3.157,93 3.177,77 2.881,67 4.198,37
  28 2.517,87 1.965,22 2.616,35 3.213,14 3.226,49 2.894,62 4.198,37
  29 2.529,78 1.965,22 2.629,22 3.237,17 3.250,54 2.907,58 4.198,37
  30 2.529,78 1.965,22 2.629,22 3.237,17 3.275,23 2.907,58 4.198,37
  31 2.529,78 1.965,22 2.629,22 3.237,17 3.275,23 2.907,58 4.198,37

  1.2. LOONSCHALEN : Dienstencheque werknemers

  Aanvangsleeftijd : 18 jaar

  ANCIENNITEIT SOORT BEDRAG
  Uurbedrag Maandbedrag
  0 11,2501 1.852,5000
  1 11,5337 1.899,2100
  2 11,6551 1.919,2000
  3 11,7764 1.939,1900
  4 en volgende 11,9342 1.965,1800