Paritair Comité 3180130: DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 13/10/2021 )
   • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).
    Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze barema's zijn van toepassing op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd worden en onder de bevoegdheid van het PSC 31801 vallen.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    De indexeringsformule van toepassing op het loonbarema maakt overeenkomstig de bepalingen van de sectorale CAO’s gebruik van ‘basisbedragen’ (vaste bedragen die ongewijzigd blijven bij indexering, te vermenigvuldigen met een indexeringscoëfficiënt die de index volgt). Deze basisbedragen wijzigen evenwel n.a.v. een conventionele loonsverhoging of een harmonisering met een ander loonbarema. Aangezien de CAO’s de gewijzigde basisbedragen niet bevatten, heeft de FOD de vorige minimumloonbedragen noodgedwongen vermenigvuldigd met een coëfficiënt 1,02 voor de uitvoering van de indexering met 2%. Aldus kunnen minieme afrondingsverschillen met het sectorale loonbarema volgens de bepalingen van de sectorale CAO’s optreden. Deze verschillen beperken zich tot de laatste decimaal van de weergegeven bedragen.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. LOONSCHALEN : Algemeen

  1.1.1. : Uurbedragen

  ANCIENNITEIT NR. VAN HET BEROEP
  2 2 bis 4 5 6 8 13
  0 11,4741 11,4743 11,8648 13,0630 14,2418 14,6820 15,2516
  1 11,9506 11,7641 12,4236 13,3940 14,4383 14,7989 15,9135
  2 12,0720 11,8879 12,5488 13,5681 14,6348 15,0712 16,4381
  3 12,1934 12,0116 12,6740 13,7705 14,8313 15,1096 17,0876
  4 12,3384 12,1726 12,8460 14,1634 15,0711 15,6798 17,9185
  5 12,3992 12,1726 12,9116 14,1634 15,0711 15,6798 18,1037
  6 12,5442 12,1726 13,0837 14,5563 15,3108 16,1387 18,7715
  7 12,6049 12,1726 13,1493 14,5563 15,3108 16,1387 19,0814
  8 12,7499 12,1726 13,3213 14,9492 15,5505 16,5977 19,1766
  9 12,8106 12,1726 13,3870 15,0153 15,5505 16,5977 19,4319
  10 13,1263 12,1726 13,7508 15,5177 15,8886 17,0566 20,0053
  11 13,2001 12,1726 13,8295 15,6637 16,0883 17,0566 20,2606
  12 13,3582 12,1726 14,0146 15,9991 16,3872 17,5155 20,6638
  13 13,4320 12,1726 14,0933 16,1451 16,5332 17,5155 20,9190
  14 13,6213 12,1726 14,2785 16,4805 16,8322 17,9744 21,4782
  15 13,6951 12,1726 14,3572 16,6265 16,9786 17,9744 21,5775
  16 13,8845 12,1726 14,5423 16,9620 17,2805 18,4334 22,4568
  17 13,9583 12,1726 14,6210 17,1100 17,4293 18,4334 23,1153
  18 14,1476 12,1726 14,8062 17,4483 17,7312 18,8923 23,1153
  19 14,2214 12,1726 14,8849 17,5972 17,8800 18,8923 23,7738
  20 14,4108 12,1726 15,0700 17,9383 18,1819 19,3512 23,7738
  21 14,4846 12,1726 15,1487 18,0871 18,3307 19,3512 24,4323
  22 14,6739 12,1726 15,3339 18,4292 18,6326 19,8102 24,4323
  23 14,7477 12,1726 15,4126 18,5781 18,7815 19,8102 25,0907
  24 14,9371 12,1726 15,6244 18,9201 19,0833 20,2691 25,0907
  25 15,0108 12,1726 15,7031 19,0690 19,2322 20,2691 25,7492
  26 15,2663 12,1726 15,9149 19,4111 19,5340 20,7280 25,7492
  27 15,3401 12,1726 15,9936 19,5600 19,6829 20,7280 26,0045
  28 15,5956 12,1726 16,2055 19,9020 19,9847 21,1870 26,0045
  29 15,6693 12,1726 16,2853 20,0509 20,1336 21,1870 26,0045
  30 15,6693 12,1726 16,2853 20,0509 20,2866 21,6460 26,0045
  31 15,6693 12,1726 16,2853 20,0509 20,2866 21,6460 26,0045

  1.1.2. : Maandbedragen

  ANCIENNITEIT NR. VAN HET BEROEP
  2 2 bis 4 5 6 8 13
  0 1.889,40 1.889,43 1.953,74 2.151,04 2.345,16 2.417,64 2.511,42
  1 1.967,87 1.937,15 2.045,75 2.205,55 2.377,51 2.436,89 2.620,43
  2 1.987,86 1.957,53 2.066,37 2.234,22 2.409,87 2.481,73 2.706,81
  3 2.007,85 1.977,92 2.086,98 2.267,54 2.442,22 2.488,05 2.813,76
  4 2.031,73 2.004,42 2.115,31 2.332,24 2.481,70 2.581,94 2.950,58
  5 2.041,73 2.004,42 2.126,12 2.332,24 2.481,70 2.581,94 2.981,08
  6 2.065,61 2.004,42 2.154,45 2.396,94 2.521,18 2.657,51 3.091,04
  7 2.075,60 2.004,42 2.165,25 2.396,94 2.521,18 2.657,51 3.142,07
  8 2.099,48 2.004,42 2.193,58 2.461,64 2.560,65 2.733,08 3.157,75
  9 2.109,48 2.004,42 2.204,39 2.472,52 2.560,65 2.733,08 3.199,79
  10 2.161,46 2.004,42 2.264,30 2.555,24 2.625,16 2.808,65 3.294,21
  11 2.173,61 2.004,42 2.277,26 2.579,28 2.649,20 2.808,65 3.336,24
  12 2.199,65 2.004,42 2.307,74 2.634,52 2.698,43 2.884,22 3.402,64
  13 2.211,80 2.004,42 2.320,70 2.658,56 2.722,47 2.884,22 3.444,67
  14 2.242,98 2.004,42 2.351,19 2.713,79 2.771,70 2.959,79 3.536,74
  15 2.255,13 2.004,42 2.364,15 2.737,83 2.795,81 2.959,79 3.553,10
  16 2.286,31 2.004,42 2.394,63 2.793,07 2.845,51 3.035,36 3.697,89
  17 2.298,46 2.004,42 2.407,59 2.817,45 2.870,03 3.035,36 3.806,32
  18 2.329,64 2.004,42 2.438,08 2.873,16 2.919,73 3.110,93 3.806,32
  19 2.341,79 2.004,42 2.451,04 2.897,67 2.944,25 3.110,93 3.914,75
  20 2.372,97 2.004,42 2.481,53 2.953,83 2.993,95 3.186,50 3.914,75
  21 2.385,12 2.004,42 2.494,49 2.978,35 3.018,46 3.186,50 4.023,18
  22 2.416,30 2.004,42 2.524,97 3.034,67 3.068,16 3.262,07 4.023,18
  23 2.428,45 2.004,42 2.537,94 3.059,19 3.092,68 3.262,07 4.131,61
  24 2.459,63 2.004,42 2.572,81 3.115,51 3.142,38 3.337,64 4.131,61
  25 2.471,79 2.004,42 2.585,78 3.140,03 3.166,90 3.337,64 4.240,04
  26 2.513,85 2.004,42 2.620,66 3.196,35 3.216,60 3.413,21 4.240,04
  27 2.526,00 2.004,42 2.633,62 3.220,87 3.241,12 3.413,21 4.282,07
  28 2.568,07 2.004,42 2.668,50 3.277,19 3.290,82 3.488,79 4.282,07
  29 2.580,22 2.004,42 2.681,64 3.301,71 3.315,33 3.488,79 4.282,07
  30 2.580,22 2.004,42 2.681,64 3.301,71 3.340,52 3.564,37 4.282,07
  31 2.580,22 2.004,42 2.681,64 3.301,71 3.340,52 3.564,37 4.282,07

  1.2. LOONSCHALEN : Dienstencheque werknemers

  Aanvangsleeftijd : 18 jaar

  ANCIENNITEIT SOORT BEDRAG
  Uurbedrag Maandbedrag
  0 11,4747 1.889,5100
  1 11,7640 1.937,1500
  2 11,8878 1.957,5300
  3 12,0116 1.977,9100
  4 en volgende 12,1726 2.004,4300