Zoeken:

Paritair Comité 3010400: HAVENS VAN OOSTENDE EN NIEUWPOORT

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 27/11/2017 )
   • Opheffing van het PSC 3010400 op 08/03/2017. De werkgevers en werknemers die tot dan onder het bevoegdheidsgebied van PSC 3010400 vielen, behoren vanaf dan tot het bevoegdheidsgebied van PSC 3010500. De gegevens van PSC 3010400 van vóór 08/03/2017 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van PSC 3010400.


    De havenarbeiders zijn ingedeeld, hetzij in het Algemeen contingent, hetzij in het Aanvullend contingent.
    Vaste Premie per gepresteerde volle shift : 5,28 euro. Vaste Premie per gepresteerde halve shift: 2,64 euro.
    Een volle taak kan nooit gewijzigd worden in een halve taak.
    De lonen voor de Chauffeurs en Bedienaars van speciale tuigen worden vastgesteld op het basisloon Havenarbeider alle werk vermeerderd met 1 onverdeelbaar uurloon. Deze functietoeslag behelst het noodzakelijke voorbereidende en/of aanvullend werk.
    In de taken is een half uur schaftijd inbegrepen. Deze wordt na 4 uren arbeid genomen.
    In flexibele shiften wordt het loon betaald volgens de shift waarvan de meeste uren gepresteerd worden, tenzij voorafgaandelijk anders afgesproken.
    Bij uitzonderlijke omstandigheden, o.m. technische redenen, overmacht, voorkoming van mogelijk bederf van goederen of om een schip zeewaardig te maken, mogen 3 overuren per taak gepresteerd worden, door de aan het werk zijnde havenarbeiders, of een gedeelte ervan. Deze prestaties worden vergoed aan het overuurloon. Ieder begonnen overuur is een volledig overuur.
 • 1. : WEEKDAG (van maandag 06u00 tot vrijdag 22u00)

  1.1. SHIFT/TAAK : DAG (van 08u00 tot 15u45)

  Functie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  Havenarbeider alle werk 100% 131,95 18,20 27,30
  Chauffeur 100% + Uurloon Havenarbeider alle werk 150,15 20,71 31,07
  Foreman 125% 164,94 22,75 34,13
  Ceelbaas 150% 197,93 27,30 40,95
  Kraanman 100% + Overuurloon Havenarbeider alle werk 159,25 21,97 32,96

  1.2. SHIFT/TAAK : MORGEN (van 06u00 tot 13u45)

  Functie Loon
  Shift Uur Overuur
  Dagloon x 1,05 Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  Havenarbeider alle werk 138,55 19,11 28,67
  Chauffeur 157,66 21,75 32,63
  Foreman 173,19 23,89 35,84
  Ceelbaas 207,83 28,67 43,01
  Kraanman 167,21 23,06 34,59

  1.3. SHIFT/TAAK : NAMIDDAG (van 14u00 tot 21u45)

  Functie Loon
  Shift Uur Overuur
  Dagloon x 1,15 Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  Havenarbeider alle werk 151,74 20,93 31,40
  Chauffeur 172,67 23,82 35,73
  Foreman 189,68 26,16 39,24
  Ceelbaas 227,62 31,40 47,10
  Kraanman 183,14 25,26 37,89

  1.4. SHIFT/TAAK : NACHT (van 22u00 tot 05u45)

  Zaterdagnacht is Zon- & Feestdagloon.
  Functie Loon
  Shift Uur Overuur
  Dagloon x 1,5 Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  Havenarbeider alle werk 197,93 27,30 40,95
  Chauffeur 225,23 31,07 46,61
  Foreman 247,41 34,13 51,20
  Ceelbaas 296,90 40,95 61,43
  Kraanman 238,88 32,95 49,43

  2. : ZATERDAG (van vrijdag 22u00 tot zaterdag 22u00)

  Zaterdagnacht is Zon- & Feestdagloon.

  2.1. SHIFT/TAAK : DAG (van 08u00 tot 15u45)

  Functie Loon
  Shift Uur Overuur
  Dagloon Weekdag x 1,5 Shiftloon Zaterdag/7,25 Uurloon Samedi x 1,5
  Havenarbeider alle werk 197,93 27,30 40,95
  Chauffeur 225,23 31,07 46,61
  Foreman 247,41 34,13 51,20
  Ceelbaas 296,90 40,95 61,43
  Kraanman 238,88 32,95 49,43

  2.2. SHIFT/TAAK : MORGEN (van 06u00 tot 13u45)

  Functie Loon
  Shift Uur Overuur
  Dagloon Weekdag x 1,5 Shiftloon Zaterdag/7,25 Uurloon Samedi x 1,5
  Havenarbeider alle werk 197,93 27,30 40,95
  Chauffeur 225,23 31,07 46,61
  Foreman 247,41 34,13 51,20
  Ceelbaas 296,90 40,95 61,43
  Kraanman 238,88 32,95 49,43

  2.3. SHIFT/TAAK : NAMIDDAG (van 14u00 tot 21u45)

  Functie Loon
  Shift Uur Overuur
  Dagloon Weekdag x 1,5 Shiftloon Zaterdag/7,25 Uurloon Samedi x 1,5
  Havenarbeider alle werk 197,93 27,30 40,95
  Chauffeur 225,23 31,07 46,61
  Foreman 247,41 34,13 51,20
  Ceelbaas 296,90 40,95 61,43
  Kraanman 238,88 32,95 49,43

  3. : ZON- & FEESTDAG

  3.1. SHIFT/TAAK : DAG (van 08u00 tot 15u45)

  Functie Loon
  Shift Overuur
  Shiftloon Zondag/7,25 x 1,5
  Havenarbeider alle werk Dagloon Weekdag x 2 263,90 54,60
  Chauffeur Dagloon Weekdag x 2 300,30 62,13
  Foreman Dagloon Weekdag Havenarbeider alle werk x 1,25 x 2 329,88 68,25
  Ceelbaas Dagloon Weekdag Havenarbeider alle werk x 1,5 x 2 395,85 81,90
  Kraanman Dagloon Weekdag x 2 318,50 65,90

  3.2. SHIFT/TAAK : MORGEN (van 06u00 tot 13u45)

  Functie Loon
  Shift Overuur
  Shiftloon Zondag/7,25 x 1,5
  Havenarbeider alle werk Dagloon Weekdag x 2 263,90 54,60
  Chauffeur Dagloon Weekdag x 2 300,30 62,13
  Foreman Dagloon Weekdag Havenarbeider alle werk x 1,25 x 2 329,88 68,25
  Ceelbaas Dagloon Weekdag Havenarbeider alle werk x 1,5 x 2 395,85 81,90
  Kraanman Dagloon Weekdag x 2 318,50 65,90

  3.3. SHIFT/TAAK : NAMIDDAG (van 14u00 tot 21u45)

  Functie Loon
  Shift Overuur
  Shiftloon Zondag/7,25 x 1,5
  Havenarbeider alle werk Dagloon Weekdag x 2 263,90 54,60
  Chauffeur Dagloon Weekdag x 2 300,30 62,13
  Foreman Dagloon Weekdag Havenarbeider alle werk x 1,25 x 2 329,88 68,25
  Ceelbaas Dagloon Weekdag Havenarbeider alle werk x 1,5 x 2 395,85 81,90
  Kraanman Dagloon Weekdag x 2 318,50 65,90

  3.4. SHIFT/TAAK : NACHT (van 22u00 tot 05u45)

  Functie Loon
  Shift Overuur
  Shiftloon Zondag/7,25 x 1,5
  Havenarbeider alle werk Dagloon Weekdag x 2 263,90 54,60
  Chauffeur Dagloon Weekdag x 2 300,30 62,13
  Foreman Dagloon Weekdag Havenarbeider alle werk x 1,25 x 2 329,88 68,25
  Ceelbaas Dagloon Weekdag Havenarbeider alle werk x 1,5 x 2 395,85 81,90
  Kraanman Dagloon Weekdag x 2 318,50 65,90