Zoeken:

Paritair Comité 1260000: STOFFERING EN HOUTBEWERKING

afdrukken
 • 1. : Arbeiders

  Indexatie met 0,85% in 10/2021 voor de arbeiders. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.

  Het sectorale loonbarema is niet van toepassing op de werknemers tewerkgesteld aan vervoersactiviteiten.
  Uurstelsel (op weekbasis) : 37u20.
  De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn sectorale studentenlonen van toepassing. Gelet op haar suppletieve aard is NAR-CAO 50 niet nodig.

  1.1. MINIMUMUURLONEN : Minimumuurlonen van de meerderjarige arbeiders

  1.1.1. : Vanaf 21 jaar

  Categorie
  I 15,831
  II 15,409
  III 15,005
  IV 14,555
  V 14,095

  1.2. MINIMUMUURLONEN : Jongerenbarema - Minimumuurlonen

  1.2.1. : Arbeiders tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten, die voltijds onderwijs volgen

  Leeftijd
  16 8,598
  17 9,867
  18 10,994
  19 12,122
  20 12,686

  1.2.2. : Jongeren die tewerkgesteld zijn in het raam van het deeltijds onderwijs

  Leeftijd
  16 9,585
  17 10,853
  18 12,122
  19 13,390
  20 14,095

  1.2.3. : Jongeren onder industrieel leercontract

  Aan de jongeren onder industrieel leercontract wordt het loon gewaarborgd zoals voorzien door de wet van 19 juli 1983, gewijzigd door de wet van 6 mei 1998.

  2. : Bedienden

  Vanaf 01/04/2021 ressorteren onder PC 126 eveneens bedienden. Het zijn de bedienden van de werkgevers die tot 31/03/2021 ressorteerden onder het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) en die ingevolge het KB van 28/03/2021 voortaan onder het bevoegdheidsgebied van het PC 126 vallen, alsook de bedienden die na die datum worden aangeworven.
  Bij CAO van 07/04/2021 (164534/co/126) nam het PC 126 de rechten en plichten van het PC 200 over in het kader van voormelde overgang van werkgevers en werknemers die daaronder ressorteren. CAO’s en andere akkoorden van PC 200 werden overgedragen naar PC 126 en zijn er integraal van toepassing op.

  Bij deze overgang werden de jongerenlonen en de studentenlonen voor onderhavig loonbarema behouden. Gelet op haar suppletieve aard is NAR-CAO 50 niet nodig.
  Voor de bedienden kan het indexatiesysteem hetwelk van toepassing is in de activiteitsbranche waar de onderneming zich situeert, gebruikt worden i.p.v. het systeem dat opgesteld is in het kader van het voormalige PC 200.
  De werkgevers hebben de mogelijkheid om de lonen van de bedienden te doen schommelen overeenkomstig het systeem van koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat wordt toegepast voor de werklieden van hun onderneming.

  2.1. LONEN : LOONSCHALEN

  2.1.1. SCHAAL / ANCIENNITEIT : VANAF HET 1e JAAR VAN DE INDIENSTTREDING

  Ervaring (jaren)
  A B C D
  0 1.854,24 1.931,50 1.958,82 2.112,94
  1 1.859,83 1.942,58 1.958,82 2.126,92
  2 1.865,37 1.953,67 2.002,99 2.140,66
  3 1.870,98 1.964,85 2.041,82 2.154,68
  4 1.876,63 1.979,92 2.080,64 2.209,03
  5 1.882,12 1.995,25 2.119,60 2.257,37
  6 1.887,70 2.006,83 2.158,43 2.305,65
  7 1.893,22 2.035,81 2.197,40 2.353,82
  8 1.899,19 2.064,85 2.236,39 2.402,15
  9 1.914,59 2.093,78 2.275,36 2.450,19
  10 1.930,07 2.122,93 2.314,21 2.498,72
  11 1.943,21 2.147,46 2.353,14 2.546,77
  12 1.956,23 2.171,70 2.392,02 2.595,18
  13 1.969,45 2.196,24 2.422,75 2.643,36
  14 1.982,38 2.220,55 2.453,38 2.691,67
  15 1.995,25 2.245,01 2.484,12 2.732,23
  16 2.008,04 2.252,93 2.514,75 2.772,74
  17 2.020,89 2.260,78 2.545,45 2.813,24
  18 2.033,72 2.268,81 2.554,19 2.853,86
  19 2.033,72 2.276,69 2.562,97 2.894,44
  20 2.033,72 2.284,64 2.571,79 2.908,80
  21 2.033,72 2.292,72 2.580,77 2.923,25
  22 2.033,72 2.300,54 2.589,60 2.937,68
  23 2.033,72 2.308,49 2.598,64 2.951,99
  24 2.033,72 2.316,42 2.607,49 2.966,24
  25 2.033,72 2.324,31 2.616,54 2.980,52
  26 2.033,72 2.332,26 2.625,43 2.994,83

  2.1.2. SCHAAL / ANCIENNITEIT : BEDIENDEN DIE SINDS 1 JAAR IN DEZELFDE ONDERNEMING WERKZAAM ZIJN

  Ervaring (jaren)
  A B C D
  1 1.910,04 1.995,01 2.011,70 2.184,34
  2 1.915,73 2.006,41 2.057,08 2.198,45
  3 1.921,50 2.017,90 2.096,94 2.212,83
  4 1.927,00 2.033,24 2.136,92 2.269,01
  5 1.932,66 2.049,05 2.177,01 2.318,81
  6 1.938,27 2.060,99 2.216,91 2.368,39
  7 1.943,97 2.090,76 2.257,04 2.418,06
  8 1.950,25 2.120,73 2.297,20 2.467,68
  9 1.966,06 2.150,46 2.337,24 2.517,24
  10 1.981,98 2.180,44 2.377,30 2.567,06
  11 1.995,54 2.205,65 2.417,28 2.616,61
  12 2.008,92 2.230,57 2.457,26 2.666,32
  13 2.022,49 2.255,81 2.488,87 2.715,97
  14 2.035,81 2.280,89 2.520,35 2.765,68
  15 2.049,05 2.305,97 2.551,98 2.807,39
  16 2.062,20 2.314,13 2.583,56 2.849,03
  17 2.075,35 2.322,23 2.615,16 2.890,79
  18 2.088,51 2.330,52 2.624,12 2.932,50
  19 2.088,51 2.338,67 2.633,14 2.974,28
  20 2.088,51 2.346,87 2.642,28 2.989,08
  21 2.088,51 2.355,00 2.651,49 3.003,90
  22 2.088,51 2.363,12 2.660,56 3.018,75
  23 2.088,51 2.371,41 2.669,93 3.033,57
  24 2.088,51 2.379,50 2.679,07 3.048,21
  25 2.088,51 2.387,63 2.688,37 3.062,82
  26 2.088,51 2.395,76 2.697,45 3.077,61

  2.2. LONEN : GERANTEN EN AAN-HUIS-VERKOPERS

  Twee gevallen kunnen zich voordoen:
  a) Zij genieten van een vast loon
  b) Hun loon omvat commissielonen welke zijn vastgesteld overeenkomstig het bedrag van de handelsomzet of volgens andere maatstaven.
  In beide gevallen, en voor zover zij fulltime werkzaam zijn, moet hun loon tenminste gelijk zijn aan het loon voor een bediende met niveau "0" beroepservaring volgens de schaal voor klasse C.

  2.3. LONEN : HANDELSVERTEGENWOORDIGERS

  Het minimumloon wordt maandelijks als voorschot op het commissieloon betaald en de eindrekening wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de lonen berekend op een gemiddelde van 12 maanden.
  Beroepservaring (jaren)
  Proeftijd Loon van niveau 0 beroepservaring van klasse A.
  < 4 Loon volgens beroepservaring van klasse C.
  4 Loon volgens beroepservaring van klasse D.

  2.4. LONEN : JONGEREN ONDER DE 21 JAAR

  (% van het loon aan 0 jaar ervaring)
  Leeftijd
  A B C D
  16 75% 1.390,68 1.448,63 1.469,12 1.584,71
  17 80% 1.483,39 1.545,20 1.567,06 1.690,35
  18 85% 1.576,10 1.641,78 1.665,00 1.796,00
  19 90% 1.668,82 1.738,35 1.762,94 1.901,65
  20 95% 1.761,53 1.834,93 1.860,88 2.007,29

  2.5. LONEN : STUDENTEN ONDER DE 21 JAAR

  Leeftijd
  A B C D
  16 1.196,31 1.243,86
  17 1.352,54 1.407,13
  18 1.508,63 1.570,60 1.703,48 1.870,49
  19 1.633,50 1.701,34 1.847,03 1.989,50
  20 1.695,98 1.766,62 1.918,60 2.059,90

  2.6. LONEN : GEWAARBORGD GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN

  Leeftijd
  0 6 12
  18 1.697,70 1.697,70 1.697,70
  19 1.697,70 1.742,76 1.742,76
  20 1.697,70 1.742,76 1.762,77