Paritair Comité 1400103: AUTOCARONDERNEMINGEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/10/2013 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/04/2015 )
   • De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in het officieuze paritaire subcomité 1400103 (KB van 22/01/2010). Het officieuze paritaire subcomité 1400003 werd op die datum stopgezet.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PC 140.01).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ongeregeld vervoer verrichten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op de werklieden die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen.
    Met "ongeregeld vervoer" : wordt bedoeld het vervoer dat niet aan de definitie van geregeld, met inbegrip van de bijzondere vormen van geregeld vervoer, beantwoordt en dat met name wordt gekenmerkt door het transport van vooraf samengestelde groepen, op initiatief van een opdrachtgever of van de vervoerder zelf. Onder ongeregeld vervoer wordt eveneens verstaan de internationaal geregelde diensten over een lange afstand.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. : Bestuurders

  De totale duur van de diensttijd wordt bepaald op 1 564,5 uur per semester.

  1.1.1. : 1 bestuurder aan boord

  Indien de diensttijd tot 6 uur voor diensten met één bestuurder niet volledig opgebruikt wordt door prestaties in ongeregeld vervoer, mag hij niet opgevuld worden door prestaties in bijzonder geregeld vervoer.
  Eventuele prestaties in bijzonder geregeld vervoer worden in dat geval betaald bovenop de gewaarborgde dagbezoldiging ongeregeld vervoer, behal-ve indien de prestatie in bijzonder geregeld vervoer van langere duur is dan de prestaties in ongeregeld vervoer. In dat geval wordt de volledige prestatie vergoed volgens het barema van toepassing in het bijzonder geregeld vervoer.

  Dagelijkse diensttijd Gewaarborgde dagbezoldiging
  tot 6u 61,08
  6u01 - 14u 100,63
  per u boven 12u 11,16

  1.1.2. : Meerdere bestuurders aan boord

  Dagelijkse diensttijd Gewaarborgde dagbezoldiging
  11u 81,88
  12u 90,28
  13u 98,80
  14u 107,24
  15u 115,73
  16u 124,25
  17u 132,62
  18u 141,16
  19u 149,58
  20u 158,11
  21u 166,60

  1.1.3. : Garageactiviteit

  Dagelijkse diensttijd Loon
  tot 6u30' 82,85
  6u31' -8u 98,84

  1.1.4. : Economische werkloosheid

  Uurloon 13,2007

  1.2. : Garagepersoneel

  Voor een gelijke wekelijkse arbeidsduur zijn de minimumuurlonen van de werklieden en werksters die zijn tewerkgesteld in de garages van de openbare en speciale autobusdiensten en de autocarondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, overeenkomstig de van toepassing zijnde functieclassificatie, dezelfde als die van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf (PC 112).