Paritair Comité 1400103: AUTOCARONDERNEMINGEN (ONGEREGELD VERVOER)

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/10/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 05/12/2022 )
   • Indexatie met 9.68% in 10/2022 niet garagepersoneel.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd (niet voor het garagepersoneel).

    De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in het officieuze paritaire subcomité 1400103 (KB van 22/01/2010). Het officieuze paritaire subcomité 1400003 werd op die datum stopgezet.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PC 140.01).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ongeregeld vervoer verrichten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op de werklieden die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen.
    Met "ongeregeld vervoer" : wordt bedoeld het vervoer dat niet aan de definitie van geregeld, met inbegrip van de bijzondere vormen van geregeld vervoer, beantwoordt en dat met name wordt gekenmerkt door het transport van vooraf samengestelde groepen, op initiatief van een opdrachtgever of van de vervoerder zelf. Onder ongeregeld vervoer wordt eveneens verstaan de internationaal geregelde diensten over een lange afstand.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. : Bestuurders

  De totale duur van de diensttijd wordt bepaald op 1 564,5 uur per semester.

  1.1.1. : 1 bestuurder aan boord

  Indien de diensttijd tot 6 uur voor diensten met één bestuurder niet volledig opgebruikt wordt door prestaties in ongeregeld vervoer, mag hij niet opgevuld worden door prestaties in bijzonder geregeld vervoer.
  Eventuele prestaties in bijzonder geregeld vervoer worden in dat geval betaald bovenop de gewaarborgde dagbezoldiging ongeregeld vervoer, behal-ve indien de prestatie in bijzonder geregeld vervoer van langere duur is dan de prestaties in ongeregeld vervoer. In dat geval wordt de volledige prestatie vergoed volgens het barema van toepassing in het bijzonder geregeld vervoer.

  Dagelijkse diensttijd Gewaarborgde dagbezoldiging
  tot 6u 75,76
  6u01 - 12u 124,77
  per u boven 12u 13,81

  1.1.2. : Meerdere bestuurders aan boord

  Dagelijkse diensttijd Gewaarborgde dagbezoldiging
  11u 101,52
  12u 111,95
  13u 122,52
  14u 132,99
  15u 143,52
  16u 154,08
  17u 164,44
  18u 175,05
  19u 185,45
  20u 196,04
  21u 206,58

  1.1.3. : Garageactiviteit

  Dagelijkse diensttijd Loon
  tot 6u30' 102,72
  6u31' -8u 122,57

  1.1.4. : Economische werkloosheid

  Uurloon 16,38

  1.2. : Garagepersoneel

  Code / Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 40u
  A.1. 13,94 13,85 13,69 13,40
  A.1.1. 100% 14,58 14,45 14,22 13,94
  A.1.2. 105% 15,31 15,17 14,93 14,64
  A.2. 100% 14,58 14,45 14,22 13,94
  A.2.1. 105% 15,31 15,17 14,93 14,64
  A.2.2. 110% 16,04 15,90 15,64 15,33
  B.1. 110% 16,04 15,90 15,64 15,33
  B.2. 116% 16,91 16,76 16,50 16,17
  C.1. 122% 17,79 17,63 17,35 17,01
  C.2. 128% 18,66 18,50 18,20 17,84
  D.1. 134% 19,54 19,36 19,05 18,68
  D.2. 140% 20,41 20,23 19,91 19,52