Zoeken:

Paritair Comité 1400103: AUTOCARONDERNEMINGEN (ONGEREGELD VERVOER)

afdrukken
   • Toestand op 18/10/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 08/10/2020 )
   • Indexatie met 1,02% in 10/2020 niet garagepersoneel.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd (niet voor het garagepersoneel).

    De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in het officieuze paritaire subcomité 1400103 (KB van 22/01/2010). Het officieuze paritaire subcomité 1400003 werd op die datum stopgezet.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PC 140.01).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ongeregeld vervoer verrichten en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op de werklieden die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen.
    Met "ongeregeld vervoer" : wordt bedoeld het vervoer dat niet aan de definitie van geregeld, met inbegrip van de bijzondere vormen van geregeld vervoer, beantwoordt en dat met name wordt gekenmerkt door het transport van vooraf samengestelde groepen, op initiatief van een opdrachtgever of van de vervoerder zelf. Onder ongeregeld vervoer wordt eveneens verstaan de internationaal geregelde diensten over een lange afstand.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. : Bestuurders

  De totale duur van de diensttijd wordt bepaald op 1 564,5 uur per semester.

  1.1.1. : 1 bestuurder aan boord

  Indien de diensttijd tot 6 uur voor diensten met één bestuurder niet volledig opgebruikt wordt door prestaties in ongeregeld vervoer, mag hij niet opgevuld worden door prestaties in bijzonder geregeld vervoer.
  Eventuele prestaties in bijzonder geregeld vervoer worden in dat geval betaald bovenop de gewaarborgde dagbezoldiging ongeregeld vervoer, behal-ve indien de prestatie in bijzonder geregeld vervoer van langere duur is dan de prestaties in ongeregeld vervoer. In dat geval wordt de volledige prestatie vergoed volgens het barema van toepassing in het bijzonder geregeld vervoer.

  Dagelijkse diensttijd Gewaarborgde dagbezoldiging
  tot 6u 66,32
  6u01 - 14u 109,25
  per u boven 12u 12,10

  1.1.2. : Meerdere bestuurders aan boord

  Dagelijkse diensttijd Gewaarborgde dagbezoldiging
  11u 88,90
  12u 98,02
  13u 107,28
  14u 116,44
  15u 125,66
  16u 134,90
  17u 143,98
  18u 153,26
  19u 162,38
  20u 171,66
  21u 180,88

  1.1.3. : Garageactiviteit

  Dagelijkse diensttijd Loon
  tot 6u30' 89,94
  6u31' -8u 107,32

  1.1.4. : Economische werkloosheid

  Uurloon 14,33

  1.2. : Garagepersoneel

  Code / Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 40u
  A.1. 13,11 13,02 12,87 12,59
  A.1.1. 100% 13,70 13,59 13,37 13,11
  A.1.2. 105% 14,39 14,27 14,04 13,77
  A.2. 100% 13,70 13,59 13,37 13,11
  A.2.1. 105% 14,39 14,27 14,04 13,77
  A.2.2. 110% 15,07 14,95 14,71 14,42
  B.1. 110% 15,07 14,95 14,71 14,42
  B.2. 116% 15,89 15,76 15,51 15,21
  C.1. 122% 16,71 16,58 16,31 15,99
  C.2. 128% 17,54 17,40 17,11 16,78
  D.1. 134% 18,36 18,21 17,92 17,57
  D.2. 140% 19,18 19,03 18,72 18,35