Paritair Comité 3270100: DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 08/03/2022 )
   • Indexatie met 2% in 1/2022.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon en effectief.

    Indien terzelfder tijd een loonaanpassing dient te gebeuren ten gevolge van de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en een andere loonaanpassing, wordt de aanpassing ten gevolge van de koppeling van de lonen aan het indexcijfer uitgevoerd nadat de aanpassing is doorgevoerd ten gevolge van de conventioneel bepaalde verhoging.

    De indexeringsformule van toepassing op het loonbarema maakt overeenkomstig de bepalingen van de sectorale CAO’s gebruik van ‘basisbedragen’ (vaste bedragen die ongewijzigd blijven bij indexering, te vermenigvuldigen met een indexeringscoëfficiënt die de index volgt). Deze basisbedragen wijzigen evenwel n.a.v. een conventionele loonsverhoging of een harmonisering met een ander loonbarema. Aangezien de CAO’s de gewijzigde basisbedragen niet bevatten, heeft de FOD de vorige minimumloonbedragen noodgedwongen vermenigvuldigd met een coëfficiënt 1,02 voor de uitvoering van de indexering met 2%. Aldus kunnen minieme afrondingsverschillen met het sectorale loonbarema volgens de bepalingen van de sectorale CAO’s optreden. Deze verschillen beperken zich tot de laatste decimaal van de weergegeven bedragen.
   • Inhoudstafel

 • 1. Uurstelsel (op weekbasis) : 38 u

  1.1. LONEN : SOCIALE WERKPLAATSEN : OMKADERING

  Anciënniteit (maanden)
  5 4 3 2 1
  0 1.779,51 2.115,11 2.407,65 3.113,41 3.233,15
  1 1.803,02 2.147,87 2.453,50 3.203,17 3.326,40
  2 1.826,54 2.220,87 2.523,97 3.296,72 3.423,54
  3 1.850,07 2.304,48 2.619,07 3.390,28 3.520,68
  4 1.877,73 2.387,65 2.713,60 3.502,58 3.637,28
  5 1.898,16 2.388,29 2.714,57 3.648,50 3.788,83
  6 1.972,08 2.506,87 2.849,30 3.648,50 3.788,83
  7 1.985,75 2.508,13 2.850,27 3.798,16 3.944,26
  8 2.066,39 2.626,71 2.985,00 3.798,16 3.944,26
  9 2.073,35 2.628,04 2.986,27 3.947,86 4.099,68
  10 2.160,71 2.746,58 3.121,03 3.947,86 4.099,68
  11 2.160,71 2.747,88 3.122,45 4.134,95 4.294,01
  12 2.160,71 2.866,47 3.257,19 4.134,95 4.294,01
  13 2.160,71 2.867,77 3.258,63 4.303,37 4.468,86
  14 2.160,71 2.986,37 3.393,39 4.303,37 4.468,86
  15 2.160,71 2.987,64 3.394,89 4.471,75 4.643,75
  16 2.160,71 3.106,16 3.529,60 4.471,75 4.643,75
  17 2.160,71 3.107,44 3.531,05 4.658,85 4.838,00
  18 2.160,71 3.226,07 3.665,84 4.658,85 4.838,00
  19 2.160,71 3.227,33 3.667,29 4.658,85 4.838,00
  20 2.160,71 3.345,91 3.802,03 4.827,25 5.012,89

  1.2. LONEN : BESCHUTTE WERKPLAATSEN (BW) : OMKADERING

  Anciënniteit (maanden)
  5 4 3 2 1
  0 1.776,65 1.859,68 2.210,04 2.511,76 2.989,52
  1 1.790,47 1.903,55 2.289,82 2.602,42 2.989,52
  2 1.804,25 1.959,71 2.290,46 2.603,34 3.064,90
  3 1.818,07 2.033,78 2.404,18 2.732,56 3.064,90
  4 1.835,85 2.107,21 2.405,41 2.733,48 3.140,28
  5 1.846,68 2.108,35 2.519,12 2.862,70 3.209,13
  6 1.917,54 2.213,02 2.520,36 2.863,90 3.215,65
  7 1.930,67 2.214,16 2.634,08 2.993,12 3.354,78
  8 1.981,72 2.318,82 2.635,31 2.994,53 3.355,70
  9 1.988,38 2.319,96 2.749,02 3.123,75 3.500,42
  10 2.072,18 2.424,63 2.750,26 3.125,15 3.501,34
  11 2.072,41 2.425,77 2.863,97 3.254,37 3.646,07
  12 2.162,63 2.530,44 2.865,21 3.255,77 3.646,99
  13 2.162,63 2.531,57 2.978,92 3.384,99 3.791,71
  14 2.253,09 2.636,24 2.980,16 3.386,40 3.792,64
  15 2.253,09 2.637,38 3.093,87 3.515,62 3.938,68
  16 2.343,54 2.742,04 3.095,10 3.517,02 3.939,60
  17 2.343,54 2.743,18 3.208,82 3.635,47 4.084,33
  18 2.433,99 2.847,85 3.210,05 3.647,64 4.085,25
  19 2.433,99 2.848,99 3.323,77 3.776,86 4.229,97
  20 2.524,45 2.953,65
  21 2.524,45 2.954,79
  22 2.614,90 3.059,46

  1.3. LONEN : GGMI

  De minimumuurlonen die overeenstemmen met het GGMMI worden berekend met de formule "GGMMI x 3 / 13 / wekelijkse arbeidsduur" (CAO 30/05/2002 - 63380).