Zoeken:

Paritair Comité 3270100: DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 09/07/2020 )
   • Indexatie met 2,00% in 03/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon en effectief.

    Indien terzelfder tijd een loonaanpassing dient te gebeuren ten gevolge van de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en een andere loonaanpassing, wordt de aanpassing ten gevolge van de koppeling van de lonen aan het indexcijfer uitgevoerd nadat de aanpassing is doorgevoerd ten gevolge van de conventioneel bepaalde verhoging.
   • Inhoudstafel

 • 1. Uurstelsel (op weekbasis) : 38 u

  1.1. LONEN : OMKADERING

  Anciënniteit (maanden) Categorie
  5 4 3 2 1
  0 1.710,41 2.032,98 2.314,16 2.992,51 3.107,60
  1 1.733,01 2.064,46 2.358,23 3.078,78 3.197,24
  2 1.755,62 2.134,63 2.425,96 3.168,71 3.290,60
  3 1.778,23 2.214,99 2.517,37 3.258,63 3.383,97
  4 1.804,81 2.294,93 2.608,23 3.366,57 3.496,04
  5 1.824,45 2.295,55 2.609,16 3.506,82 3.641,71
  6 1.895,50 2.409,53 2.738,66 3.506,82 3.641,71
  7 1.908,64 2.410,74 2.739,59 3.650,68 3.791,10
  8 1.986,15 2.524,72 2.869,09 3.650,68 3.791,10
  9 1.992,84 2.525,99 2.870,31 3.794,56 3.940,48
  10 2.076,80 2.639,93 2.999,83 3.794,56 3.940,48
  11 2.076,80 2.641,18 3.001,21 3.974,38 4.127,26
  12 2.076,80 2.755,16 3.130,71 3.974,38 4.127,26
  13 2.076,80 2.756,41 3.132,10 4.136,26 4.295,33
  14 2.076,80 2.870,40 3.261,62 4.136,26 4.295,33
  15 2.076,80 2.871,63 3.263,06 4.298,11 4.463,43
  16 2.076,80 2.985,54 3.392,54 4.298,11 4.463,43
  17 2.076,80 2.986,77 3.393,93 4.477,94 4.650,14
  18 2.076,80 3.100,79 3.523,49 4.477,94 4.650,14
  19 2.076,80 3.102,01 3.524,88 4.477,94 4.650,14
  20 2.076,80 3.215,98 3.654,39 4.639,80 4.818,24

  1.2. LONEN : GGMI

  Het Gewaarborgd Minimum Maand Inkomen wordt vermenigvuldigd met 3, daarna gedeeld door 13 en vervolgens gedeeld door de conventioneel vastgestelde wekelijkse arbeidsduur.