Zoeken:

Paritair Comité 1180001: MAALDERIJEN EN ROGGEBLOEM

afdrukken
   • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 15/01/2020 )
   • Indexatie met 0,89% in 1/2020.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 118).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURLONEN : ANDEREN DAN STUDENTEN

  1.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Het minimumuurloon van categorie D (vaklieden) wordt vastgesteld door overeenkomst tussen partijen volgens de plaatselijke gebruiken. Het mag evenwel niet lager zijn dan het minimumuurloon van de categorie C (geschoolde arbeiders).

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  A Hulparbeiders 14,90 14,58
  B Geoefende arbeiders 15,42 15,02
  C Geschoolde arbeiders 15,82 15,49

  1.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Het minimumuurloon van categorie D (vaklieden) wordt vastgesteld door overeenkomst tussen partijen volgens de plaatselijke gebruiken. Het mag evenwel niet lager zijn dan het minimumuurloon van de categorie C (geschoolde arbeiders).

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  A Hulparbeiders 15,45 15,04
  B Geoefende arbeiders 15,88 15,54
  C Geschoolde arbeiders 16,34 15,98

  2. UURLONEN : STUDENTEN

  Percentages van de in tabel 1.1. vermelde minimumlonen.

  Leeftijd
  18 en ouder 90%
  17 80%
  16 70%
  15 60%