Zoeken:

Paritair Comité 1180001: MAALDERIJEN EN ROGGEBLOEM

afdrukken
   • Toestand op 30/06/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 20/01/2020 )
   • Loonsverhoging met 0,04€ op de minimumlonen in 01/2020.
    Loonsverhoging met 1,1% op de reël lonen in 01/2020.
    Indexatie met 0,89% in 01/2020.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    De CAO-verhoging dient toegepast te worden na de indexaanpassing.


    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 118).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURLONEN : ANDEREN DAN STUDENTEN

  1.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Het minimumuurloon van categorie D (vaklieden) wordt vastgesteld door overeenkomst tussen partijen volgens de plaatselijke gebruiken. Het mag evenwel niet lager zijn dan het minimumuurloon van de categorie C (geschoolde arbeiders).

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  A Hulparbeiders 14,94 14,62
  B Geoefende arbeiders 15,46 15,06
  C Geschoolde arbeiders 15,86 15,53

  1.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Het minimumuurloon van categorie D (vaklieden) wordt vastgesteld door overeenkomst tussen partijen volgens de plaatselijke gebruiken. Het mag evenwel niet lager zijn dan het minimumuurloon van de categorie C (geschoolde arbeiders).

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  A Hulparbeiders 15,49 15,08
  B Geoefende arbeiders 15,92 15,58
  C Geschoolde arbeiders 16,38 16,02

  2. UURLONEN : STUDENTEN

  Percentages van de in tabel 1.1. vermelde minimumlonen.

  Leeftijd
  18 en ouder 90%
  17 80%
  16 70%
  15 60%