NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 3100000: BANKEN

afdrukken
   • Toestand op 12/02/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 09/01/2018 )
   • PC 308 wordt opgeheven vanaf 01/10/2017. De gegevens van PC 308 van vóór 01/10/2017 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van PC 308.
    Bij CAO van 14/09/2017 (144331) neemt PC 310 de rechten en plichten van PC 308 over in het kader van de overgang van de werkgevers en werknemers die daaronder ressorteren naar PC 310. De vermelde CAO’s en andere akkoorden van PC 308 worden overgedragen naar PC 310. Ze zullen dus integraal van toepassing zijn op het niveau van het PC 310 en binden de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het PC 310.
    Indexatie met 0,16% in 01/2018, behalve studenten. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
 • 1. : Ervaringsbarema

  1.1. : Bedienden (Uitvoeringspersoneel)

  BEROEPSERVARING CATEGORIE
  1 2 3 4
  0 1.791,95 1.905,61 1.967,28 2.070,82
  1 1.835,07 1.952,17 2.009,60 2.116,90
  2 1.878,29 1.998,76 2.051,90 2.162,98
  3 1.921,45 2.045,34 2.111,17 2.209,07
  4 1.964,60 2.091,88 2.170,45 2.213,61
  5 2.007,78 2.138,50 2.229,70 2.278,34
  6 2.050,92 2.185,07 2.289,00 2.343,06
  7 2.094,13 2.231,63 2.348,19 2.407,69
  8 2.137,28 2.278,26 2.407,47 2.472,44
  9 2.180,46 2.324,79 2.466,73 2.537,10
  10 2.223,64 2.371,41 2.525,98 2.601,79
  11 2.266,85 2.417,99 2.585,27 2.666,52
  12 2.309,95 2.464,56 2.644,52 2.731,15
  13 2.353,14 2.511,18 2.703,78 2.795,90
  14 2.374,74 2.534,42 2.763,04 2.860,56
  15 2.396,31 2.557,74 2.822,33 2.925,25
  16 2.417,91 2.580,96 2.847,70 2.989,96
  17 2.439,50 2.604,30 2.873,07 3.054,63
  18 2.461,07 2.627,60 2.898,49 3.082,38
  19 2.482,67 2.650,88 2.923,88 3.110,11
  20 2.504,26 2.674,18 2.949,29 3.137,81
  21 2.525,82 2.697,42 2.974,69 3.165,57
  22 2.547,41 2.720,78 3.000,07 3.193,29
  23 2.569,00 2.744,01 3.025,44 3.221,02
  24 2.590,54 2.767,33 3.050,85 3.248,70
  25 2.590,54 2.767,33 3.076,27 3.276,46
  26 2.612,21 2.790,64 3.101,64 3.304,20
  27 2.612,21 2.790,64 3.101,64 3.331,88
  28 2.633,76 2.813,92 3.127,09 3.359,63
  29 2.633,76 2.813,92 3.127,09 3.359,63
  30 2.655,32 2.837,21 3.152,45 3.387,38
  31 2.655,32 2.837,21 3.152,45 3.387,38
  32 2.676,93 2.860,49 3.177,88 3.415,07
  33 2.676,93 2.860,49 3.177,88 3.415,07
  34 2.698,53 2.883,79 3.203,27 3.442,81
  35 2.698,53 2.883,79 3.203,27 3.442,81
  36 2.720,08 2.907,05 3.228,67 3.470,56
  37 2.720,08 2.907,05 3.228,67 3.470,56
  38 2.741,67 2.930,36 3.254,07 3.498,28
  39 2.741,67 2.930,36 3.254,07 3.498,28
  40 2.763,25 2.953,66 3.279,42 3.525,97
  41 2.763,25 2.953,66 3.279,42 3.525,97
  42 2.784,87 2.976,97 3.304,81 3.553,70
  43 2.784,87 2.976,97 3.304,81 3.553,70
  44 2.806,43 3.000,23 3.330,25 3.581,47
  45 2.806,43 3.000,23 3.330,25 3.581,47
  46 2.828,04 3.023,51 3.355,63 3.609,20

  1.2. : Werklieden

  BEROEPSERVARING CATEGORIE
  1 2 3 4
  0 1.791,95 1.905,61 1.967,28 2.070,82
  1 1.827,93 1.952,17 2.009,60 2.116,90
  2 1.863,87 1.998,76 2.051,90 2.162,98
  3 1.899,87 2.045,34 2.111,17 2.209,07
  4 1.935,83 2.091,88 2.170,45 2.213,61
  5 1.971,82 2.138,50 2.229,70 2.278,34
  6 2.007,78 2.185,07 2.289,00 2.343,06
  7 2.043,77 2.231,63 2.348,19 2.407,69
  8 2.079,77 2.278,26 2.407,47 2.472,44
  9 2.115,73 2.324,79 2.466,73 2.537,10
  10 2.151,63 2.371,41 2.525,98 2.601,79
  11 2.187,63 2.417,99 2.585,27 2.666,52
  12 2.223,64 2.464,56 2.644,52 2.731,15
  13 2.259,63 2.511,18 2.703,78 2.795,90
  14 2.274,04 2.534,42 2.763,04 2.860,56
  15 2.288,38 2.557,74 2.822,33 2.925,25
  16 2.302,80 2.580,96 2.847,70 2.989,96
  17 2.317,13 2.604,30 2.873,07 3.054,63
  18 2.331,58 2.627,60 2.898,49 3.082,38
  19 2.345,94 2.650,88 2.923,88 3.110,11
  20 2.360,35 2.674,18 2.949,29 3.137,81
  21 2.374,74 2.697,42 2.974,69 3.165,57
  22 2.389,10 2.720,78 3.000,07 3.193,29
  23 2.403,49 2.744,01 3.025,44 3.221,02
  24 2.403,49 2.767,33 3.050,85 3.248,70
  25 2.417,91 2.767,33 3.076,27 3.276,46
  26 2.417,91 2.790,64 3.101,64 3.304,20
  27 2.432,31 2.790,64 3.101,64 3.331,88
  28 2.432,31 2.813,92 3.127,09 3.359,63
  29 2.446,72 2.813,92 3.127,09 3.359,63
  30 2.446,72 2.837,21 3.152,45 3.387,38
  31 2.461,07 2.837,21 3.152,45 3.387,38
  32 2.461,07 2.860,49 3.177,88 3.415,07
  33 2.475,44 2.860,49 3.177,88 3.415,07
  34 2.475,44 2.883,79 3.203,27 3.442,81
  35 2.489,85 2.883,79 3.203,27 3.442,81
  36 2.489,85 2.907,05 3.228,67 3.470,56
  37 2.504,26 2.907,05 3.228,67 3.470,56
  38 2.504,26 2.930,36 3.254,07 3.498,28
  39 2.518,60 2.930,36 3.254,07 3.498,28
  40 2.518,60 2.953,66 3.279,42 3.525,97
  41 2.533,03 2.953,66 3.279,42 3.525,97
  42 2.533,03 2.976,97 3.304,81 3.553,70
  43 2.547,41 2.976,97 3.304,81 3.553,70
  44 2.547,41 3.000,23 3.330,25 3.581,47
  45 2.561,80 3.000,23 3.330,25 3.581,47
  46 2.561,80 3.023,51 3.355,63 3.609,20

  1.3. : Kaders

  BEROEPSERVARING CATEGORIE
  1 2 3
  0 2.207,78 2.335,67 2.506,25
  1 2.257,30 2.388,68 2.563,86
  2 2.306,91 2.441,71 2.621,50
  3 2.356,45 2.494,73 2.679,13
  4 2.361,31 2.499,97 2.684,77
  5 2.430,88 2.574,35 2.765,65
  6 2.500,38 2.648,71 2.846,53
  7 2.569,96 2.723,17 2.927,36
  8 2.639,47 2.797,53 3.008,23
  9 2.709,06 2.871,98 3.089,14
  10 2.778,62 2.946,33 3.169,97
  11 2.848,12 3.020,74 3.250,87
  12 2.917,68 3.095,14 3.331,68
  13 2.987,21 3.169,54 3.412,63
  14 3.056,78 3.243,96 3.493,43
  15 3.126,27 3.318,32 3.574,34
  16 3.195,88 3.392,73 3.655,21
  17 3.265,39 3.467,11 3.736,01
  18 3.295,20 3.499,03 3.770,71
  19 3.324,97 3.530,87 3.805,37
  20 3.354,86 3.562,77 3.840,01
  21 3.384,62 3.594,67 3.874,70
  22 3.414,46 3.626,56 3.909,32
  23 3.444,23 3.658,42 3.943,98
  24 3.474,02 3.690,32 3.978,69
  25 3.503,85 3.722,19 4.013,33
  26 3.533,62 3.754,09 4.047,98
  27 3.563,47 3.786,01 4.082,68
  28 3.593,25 3.817,87 4.117,32
  29 3.593,25 3.817,87 4.117,32
  30 3.623,10 3.849,76 4.151,94
  31 3.623,10 3.849,76 4.151,94
  32 3.652,89 3.881,61 4.186,63
  33 3.652,89 3.881,61 4.186,63
  34 3.682,67 3.913,48 4.221,26
  35 3.682,67 3.913,48 4.221,26
  36 3.712,50 3.945,38 4.255,93
  37 3.712,50 3.945,38 4.255,93
  38 3.742,32 3.977,29 4.290,55
  39 3.742,32 3.977,29 4.290,55
  40 3.772,12 4.009,20 4.325,24
  41 3.772,12 4.009,20 4.325,24
  42 3.801,90 4.041,05 4.359,89
  43 3.801,90 4.041,05 4.359,89
  44 3.831,73 4.072,92 4.394,54
  45 3.831,73 4.072,92 4.394,54
  46 3.861,53 4.104,83 4.429,21

  2. : Maandloon van de studenten

  LEEFTIJD
  19 en meer 1.562,59
  18 1.523,53
  17 1.484,46
  16 1.445,40

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites