Zoeken:

Paritair Comité 1520220: GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 04/11/2021 )
   • Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De loongegevens vanaf 26/04/2012 zijn opgenomen in de sub-sector 1520220 (KB van 13/03/2012). De sub-sector 1520003 werd op die datum stopgezet.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële paritair Comité (PC 15202).

    Een loonharmonisatie met de barema’s van de onderwijsinstellingen en internaten die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap wordt in de sector toegepast vanaf 01/01/2009. Nochtans voorziet geen enkele CAO of decreet deze harmonisatie. Daarom worden de loongegevens die hieronder opgenomen zijn berekend volgens de CAO van 22/09/1992 (31.543).

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn nooit sectorale studentenlonen geweest. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing maar enkel voor de werknemers onder de 21 jaar met een studentenovereenkomst.
   • Inhoudstafel

 • 1. WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR : 38 uren

  1.1. : Minimumuurlonen

  LEEFTIJD/
  ANCIENNITEIT
  1 2 3 4 5 6
  15-17j 8,3636 8,5124 9,0098 9,3843 9,6525 10,0188
  18j / 0 anc. 8,7481 8,9001 9,2451 9,7293 9,9876 10,3540
  1 8,9001 9,0458 9,3566 9,8585 10,0529 10,4913
  2 9,0458 9,1994 9,4840 9,9876 10,1871 10,6256
  3 9,1994 9,2451 9,6246 9,9876 10,3196 10,7663
  5 9,2451 9,3154 9,7587 10,0188 10,4571 10,8952
  7 9,3154 9,4559 9,8945 10,1529 10,5946 11,0327
  9 9,4559 9,5902 9,9876 10,2903 10,7302 11,1684
  11 9,5902 9,7293 9,9876 10,4244 10,8645 11,3044
  13 9,7293 9,8585 10,0529 10,5583 10,9982 11,4384
  15 9,8585 9,9876 10,1871 10,6925 11,1341 11,5740
  17 9,9876 9,9876 10,3196 10,8284 11,2733 11,7100
  19 9,9876 10,0188 10,4571 10,9655 11,4039 11,8488
  21 10,0188 10,2036 10,5946 11,1031 11,4989 11,9811
  23 10,2036 10,2903 10,7302 11,2419 11,6771 12,1187
  25 10,2903 10,4244 10,8645 11,3713 11,8129 12,2546
  27 10,9982 11,5085 11,9470 12,3918

  1.2. : Gewaarborgd minimumuurloon

  Leeftijd
  21 jaar 9,0818