Paritair Comité 1150003: SPIEGELMAKERIJ EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 20/06/2022 )
   • Indexatie met 2% in 1/2022.
    CAO-Loonverhoging met 0,4% in 01/2022
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 115).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de fabrieken en ondernemingen van de volgende bedrijfssectoren, het door hen verrichte monteren en plaatsen inbegrepen, met uitzondering van de naamloze vennootschap AGC MIRODAN N.V. te 8501 Heule, Industrielaan 1 :
    1° samengevoegd en/of omgevormd en/of bewerkt vlak glas, bijvoorbeeld : isolerende beglazing, spiegelglas, geslepen spiegelglas, met geslepen rand, verzilverd, gegraveerd, versierd, gewelfd, dofgemaakt, fijn glas, kortom de spiegelmakerij, en andere;
    0° de fabricage van kunstramen.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u (gemiddeld)

  1.1. UURLONEN : FABRICAGEPERSONEEL

  Bij aanwerving, ontvangen de arbeiders die een functie uitoefenen geklasseerd in groep 1, 2 of 3, een loon dat gelijk is aan 95 pct. van het loon voor deze groepen en dit gedurende maximum vier effectieve werkweken. Gedurende deze periode wordt de werknemer opgeleid en begeleid in de functie. Het systeem mag maar één keer gebruikt worden voor dezelfde arbeider, behalve wat de studenten betreft.

  Groep Anciënniteit (weken)
  0 8
  95% 100%
  1 11,7112 12,3276
  2 11,9856 12,6164
  3 12,3080 12,9558
  4 13,3390
  5 13,6769
  6 14,4847

  1.2. UURLONEN : ONDERHOUDSPERSONEEL EN AANVULLENDE DIENSTEN

  Groep
  Geoefende hulparbeiders : Groep 5 13,6769
  Geoefende hulparbeiders : Groep 6 14,4847
  Geschoolde werklieden A 14,4847
  Geschoolde werklieden B 14,9521
  Geschoolde werklieden C 15,4151
  Geschoolde werklieden D 15,8821
  Brigadiers 16,3559