NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1420100: TERUGWINNING VAN METALEN

afdrukken
   • Toestand op 12/02/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 25/08/2017 )
   • CAO-loonsverhoging met 1,1% in 05/2017 voor de minimumlonen.
    Vanaf 1 mei 2017 worden tevens ook alle effectieve bruto-uurlonen verhoogd met 1,1%, behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe. Indien er geen akkoord is om te onderhandelen of indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten binnen de bovengenoemde termijn, worden de effectieve bruto uurlonen van de arbeiders verhoogd met 1,1% vanaf 1 mei 2017.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. MINIMUMUURLONEN : Arbeiders

  Categorie
  A. Hulpwerkman 100% 11,61
  B. Geoefende 3de categorie 1,125 13,06
  C. Geoefende 2de categorie 1,25 14,51
  D. Geoefende 1ste categorie 1,32 15,33
  E. Geschoolde 1,4 16,25

  1.2. MINIMUMUURLONEN : Jobstudenten

  90% van het baremaloon van de beroepencategorie waarin de arbeider met een gelijkaardige functie als die van de jobstudent wordt tewerkgesteld

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites