Zoeken:

Paritair Comité 1420100: TERUGWINNING VAN METALEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 25/01/2022 )
   • Loonverhoging met 0,4% in 1/2022.
    Indexatie met 3,95% in 1/2022.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/07/2011 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. MINIMUMUURLONEN : Arbeiders

  Categorie
  A. Hulpwerkman 100,0% 12,93
  B. Geoefende 3de categorie 112,5% 14,55
  C. Geoefende 2de categorie 125,0% 16,16
  D. Geoefende 1ste categorie 132,0% 17,07
  E. Geschoolde 140,0% 18,10

  1.2. MINIMUMUURLONEN : Jobstudenten

  90% van het baremaloon van de beroepencategorie waarin de arbeider met een gelijkaardige functie als die van de jobstudent wordt tewerkgesteld