Zoeken:

Paritair Comité 3150100: TECHNISCH ONDERHOUD, TECHNISCHE BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR

afdrukken
   • Toestand op 01/01/2017 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 08/06/2017 )
   • Verhoging sectorale minimumlonen. CAO 15/10/2015 (130299) voorzag een conventionele verhoging met 0,58 euro van het uurloon van 10,74 euro op 01/01/2016 naar 11,32 euro op 01/01/2017. Op 01/06/2016 vond evenwel een indexering plaats met 2%. Voor de uitvoering van de conventionele verhoging op 01/01/2017 wordt het uurloon van 01/06/2016 verhoogd met de voormelde 0,58 euro.

    De sectorale minimumlonen zijn niet van toepassing op leidinggevend personeel, kaderpersoneel, vertrouwenspersonen en studenten.
    Deze minimumlonen worden vastgesteld als basislonen waarop de werknemers gerechtigd zijn bij normale prestaties, exclusief de eventuele premies en toeslagen waarop de werknemers gerechtigd zijn binnen de onderneming.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37,5u
    • 2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
    • 3. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37,5u

  Minimumloon
  Uurloon 11,68
  Maandloon 1.923,92

  2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Minimumloon
  Uurloon 11,53
  Maandloon 1.898,61

  3. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u

  Minimumloon
  Uurloon 10,95
  Maandloon 1.803,68