Zoeken:

Paritair Comité 3150100: TECHNISCH ONDERHOUD, TECHNISCHE BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR

afdrukken
   • Toestand op 01/07/2017 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/08/2017 )
   • CAO-loonsverhoging met 1,1% in 08/2017 voor de minimumlonen. Indien voor 30/06/2017 (of afwijkend voor 30/09/2017) geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe of indien tegen 30/06/2017 (of afwijkend tegen 30/09/2017) het overleg op ondernemingsvlak niet resulteert in een collectieve arbeidsovereenkomst, worden vanaf 01/07/2017 de reële lonen van de werknemers verhoogd met 1,1 %, met uitzondering van de forfaitaire premies.

    De sectorale minimumlonen zijn niet van toepassing op leidinggevend personeel, kaderpersoneel, vertrouwenspersonen en studenten.
    Deze minimumlonen worden vastgesteld als basislonen waarop de werknemers gerechtigd zijn bij normale prestaties, exclusief de eventuele premies en toeslagen waarop de werknemers gerechtigd zijn binnen de onderneming.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37,5u
    • 2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
    • 3. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37,5u

  Minimumloon
  Uurloon 11,92
  Maandloon 1.962,83

  2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Minimumloon
  Uurloon 11,89
  Maandloon 1.957,89

  3. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u

  Minimumloon
  Uurloon 11,17
  Maandloon 1.839,33