Paritair Comité 1400102: SPECIALE AUTOBUSDIENSTEN (BIJZONDER GEREGELD VERVOER)

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/03/2022 )
   • Loonverhoging met 0,4% in 1/2022 zowel voor de schaallonen als voor de reële lonen.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in de sub-sector 1400102 (KB van 22/01/2010). De sub-sector 1400002 werd op die datum stopgezet.Garagepersoneel:
    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Niet-Garagepersoneel:
    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PC 14001)
   • Inhoudstafel

 • 1. Regime : 38u

  1.1. SPECIALE AUTOBUSDIENSTEN : Algemeen

  Ancienniteit
  0 - 2 jaar 13,3476
  3 - 5 jaar 13,4224
  6 - 10 jaar 13,4953
  11 - 15 jaar 13,6435
  16 - 20 jaar 13,8611
  21 jaar en meer 13,9373

  1.2. SPECIALE AUTOBUSDIENSTEN : Garagepersoneel

  Voor een gelijke wekelijkse arbeidsduur zijn de minimumuurlonen van de werklieden en werksters die zijn tewerkgesteld in de garages van de openbare en speciale autobusdiensten en de autocarondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, overeenkomstig de van toepassing zijnde functieclassificatie, dezelfde als die van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf (PC 112).
  Code / Categorie
  38u 38u30 39u 40u
  A.1. 13,26 13,17 13,02 12,74
  A.1.1. 100% 13,87 13,74 13,52 13,26
  A.1.2. 105% 14,56 14,43 14,20 13,92
  A.2. 100% 13,87 13,74 13,52 13,26
  A.2.1. 105% 14,56 14,43 14,20 13,92
  A.2.2. 110% 15,26 15,11 14,87 14,59
  B.1. 110% 15,26 15,11 14,87 14,59
  B.2. 116% 16,09 15,94 15,68 15,38
  C.1. 122% 16,92 16,76 16,49 16,18
  C.2. 128% 17,75 17,59 17,31 16,97
  D.1. 134% 18,59 18,41 18,12 17,77
  D.2. 140% 19,42 19,24 18,93 18,56