NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 3190002: BELGISCHE RODE KRUIS (AFDELING RODE KRUIS-VLAANDEREN - HUMANITAIRE DIENSTEN)

afdrukken
   • Toestand op 13/07/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 11/10/2017 )
   • Indexatie met 2% in 07/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 319).

    De onderstaande barema’s zijn van toepassing op de werkgever en de werknemers die ressorteren onder het paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, en die erkend en gesubsidieerd zijn door de Belgische federale overheid als Belgische Rode Kruis (afdeling Rode Kruis-Vlaanderen Humanitaire Diensten), instelling van openbaar nut, voor zover de werknemers werkzaam zijn in de opvangcentra voor asielzoekers, de noodopvangcentra, de centra voor winteropvang of deze activiteiten omkaderen.Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité. De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 319).

    De CAO van 03/07/2012 (110.539) bevat enkel de uur- en maandlonen op 01/09/2008 (coëfficiënt 117,17%), zonder evenwel de basislonen waarop voormelde lonen zijn berekend. De lonen in deze databank worden berekend op basis van deze lonen van 01/09/2008. Bij elke indexering worden de lonen van 01/09/2008 gedeeld door coëfficiënt 117,17% en vermenigvuldigd met de indexeringscoëfficiënt op dat ogenblik. Dit geeft een beperkt afrondingsverschil met de berekening aan de hand van basislonen zoals de CAO voorschrijft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
 • 1. MINIMUMLONEN : OPVANGCENTRA VOOR ASIELZOEKERS

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  15 (logistiek personeel klasse 3 - klusjesman) 342 (administratief personeel klasse 2 - administratief medewerker) 224 (begeleidend en verzorgend personeel klasse 2A - facilitair medewerker of nachtbegeleider) 232 (begeleidend personeel klasse 1 - begeleider)
  38u/week
  0 12,4439 1.966,2400 2.041,6900 2.297,3300
  1 12,6128 1.997,7800 2.083,3600 2.331,1100
  2 12,7817 2.029,3100 2.111,5200 2.400,9300
  3 12,9506 2.060,8400 2.139,6700 2.400,9300
  4 13,1195 2.060,8400 2.167,8200 2.440,3500
  5 13,2322 2.099,1300 2.189,2200 2.440,3500
  6 13,2322 2.099,1300 2.217,3700 2.494,4000
  7 13,3448 2.137,4200 2.246,6500 2.494,4000
  8 13,3448 2.137,4200 2.290,5700 2.585,6200
  9 13,4574 2.174,5800 2.348,0100 2.585,6200
  10 13,4574 2.174,5800 2.373,9100 2.677,9600
  11 13,5700 2.212,8700 2.431,3400 2.677,9600
  12 13,5700 2.212,8700 2.473,0100 2.763,5500
  13 13,6826 2.263,5400 2.523,6800 2.763,5500
  14 13,6826 2.263,5400 2.567,6000 2.849,1400
  15 13,7952 2.314,2200 2.618,2800 2.849,1400
  16 13,7952 2.314,2200 2.662,2000 2.934,7200
  17 13,9078 2.364,9000 2.712,8700 2.934,7200
  18 13,9078 2.364,9000 2.756,7900 3.020,3100
  19 14,1331 2.415,5700 2.807,4700 3.020,3100
  20 14,1331 2.415,5700 2.851,3900 3.104,7700
  21 14,2457 2.466,2500 2.902,0700 3.104,7700
  22 14,2457 2.466,2500 2.945,9900 3.190,3600
  23 14,3583 2.516,9300 3.040,5800 3.190,3600
  24 14,3583 2.516,9300 3.084,5000 3.232,0300
  25 14,4709 2.567,6000 3.135,1800 3.299,5900
  26 14,4709 2.567,6000 3.135,1800 3.299,5900
  27 14,5835 2.618,2800 3.185,8500 3.378,4200
  28 14,5835 2.618,2800 3.185,8500 3.378,4200
  29 14,8088 2.668,9600 3.235,4000 3.445,9900
  30 14,8088 2.668,9600 3.235,4000 3.445,9900
  31 14,9214 2.719,6300 3.286,0800 3.513,5600
  32 14,9214
  33 15,1466

  2. MINIMUMLONEN : OPVANGCENTRA VOOR ASIELZOEKERS OF IN DE HOOFDZETEL

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  237 begeleidend personeel klasse 1 - voogd of stafmedewerker
  0 2.412,20
  1 2.448,23
  2 2.521,43
  3 2.521,43
  4 2.561,97
  5 2.561,97
  6 2.619,41
  7 2.619,41
  8 2.715,13
  9 2.715,13
  10 2.811,98
  11 2.811,98
  12 2.902,07
  13 2.902,07
  14 2.992,16
  15 2.992,16
  16 3.081,12
  17 3.081,12
  18 3.171,21
  19 3.171,21
  20 3.260,18
  21 3.260,18
  22 3.350,27
  23 3.350,27
  24 3.394,19
  25 3.465,14
  26 3.465,14
  27 3.547,35
  28 3.547,35
  29 3.618,29
  30 3.618,29
  31 3.689,24

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites