Zoeken:

Paritair Comité 3190002: BELGISCHE RODE KRUIS (AFDELING RODE KRUIS-VLAANDEREN - HUMANITAIRE DIENSTEN)

afdrukken
   • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 22/08/2019 )
   • Indexatie met 2% in 10/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité. De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 319).

    De onderstaande barema’s zijn van toepassing op de werkgever en de werknemers die ressorteren onder het paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, en die erkend en gesubsidieerd zijn door de Belgische federale overheid als Belgische Rode Kruis (afdeling Rode Kruis-Vlaanderen Humanitaire Diensten), instelling van openbaar nut, voor zover de werknemers werkzaam zijn in de opvangcentra voor asielzoekers, de noodopvangcentra, de centra voor winteropvang of deze activiteiten omkaderen.

    De CAO van 03/07/2012 (110.539) bevat enkel de uur- en maandlonen op 01/09/2008 (coëfficiënt 117,17%), zonder evenwel de basislonen waarop voormelde lonen zijn berekend. De lonen in deze databank worden berekend op basis van deze lonen van 01/09/2008. Bij elke indexering worden de lonen van 01/09/2008 gedeeld door coëfficiënt 117,17% en vermenigvuldigd met de indexeringscoëfficiënt op dat ogenblik. Dit geeft een beperkt afrondingsverschil met de berekening aan de hand van basislonen zoals de CAO voorschrijft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
 • 1. MINIMUMLONEN : OPVANGCENTRA VOOR ASIELZOEKERS

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  15 (logistiek personeel klasse 3 - klusjesman) 342 (administratief personeel klasse 2 - administratief medewerker) 224 (begeleidend en verzorgend personeel klasse 2A - facilitair medewerker of nachtbegeleider) 232 (begeleidend personeel klasse 1 - begeleider)
  38u/week
  0 12,6928 2.005,5800 2.082,5400 2.343,2900
  1 12,8651 2.037,7500 2.125,0400 2.377,7500
  2 13,0374 2.069,9100 2.153,7600 2.448,9700
  3 13,2097 2.102,0700 2.182,4800 2.448,9700
  4 13,3820 2.102,0700 2.211,2000 2.489,1700
  5 13,4969 2.141,1300 2.233,0200 2.489,1700
  6 13,4969 2.141,1300 2.261,7400 2.544,3100
  7 13,6118 2.180,1800 2.291,6000 2.544,3100
  8 13,6118 2.180,1800 2.336,4000 2.637,3500
  9 13,7266 2.218,0900 2.394,9800 2.637,3500
  10 13,7266 2.218,0900 2.421,4000 2.731,5400
  11 13,8415 2.257,1400 2.479,9800 2.731,5400
  12 13,8415 2.257,1400 2.522,4900 2.818,8400
  13 13,9564 2.308,8300 2.574,1800 2.818,8400
  14 13,9564 2.308,8300 2.618,9700 2.906,1400
  15 14,0712 2.360,5200 2.670,6600 2.906,1400
  16 14,0712 2.360,5200 2.715,4600 2.993,4400
  17 14,1861 2.412,2100 2.767,1500 2.993,4400
  18 14,1861 2.412,2100 2.811,9500 3.080,7400
  19 14,4158 2.463,9000 2.863,6400 3.080,7400
  20 14,4158 2.463,9000 2.908,4400 3.166,8900
  21 14,5307 2.515,5900 2.960,1300 3.166,8900
  22 14,5307 2.515,5900 3.004,9300 3.254,1900
  23 14,6456 2.567,2800 3.101,4200 3.254,1900
  24 14,6456 2.567,2800 3.146,2100 3.296,6900
  25 14,7604 2.618,9700 3.197,9100 3.365,6100
  26 14,7604 2.618,9700 3.197,9100 3.365,6100
  27 14,8753 2.670,6600 3.249,6000 3.446,0200
  28 14,8753 2.670,6600 3.249,6000 3.446,0200
  29 15,1050 2.722,3500 3.300,1400 3.514,9400
  30 15,1050 2.722,3500 3.300,1400 3.514,9400
  31 15,2199 2.774,0400 3.351,8300 3.583,8600
  32 15,2199
  33 15,4497

  2. MINIMUMLONEN : OPVANGCENTRA VOOR ASIELZOEKERS OF IN DE HOOFDZETEL

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  237 begeleidend personeel klasse 1 - voogd of stafmedewerker
  0 2.460,46
  1 2.497,21
  2 2.571,88
  3 2.571,88
  4 2.613,23
  5 2.613,23
  6 2.671,81
  7 2.671,81
  8 2.769,45
  9 2.769,45
  10 2.868,24
  11 2.868,24
  12 2.960,13
  13 2.960,13
  14 3.052,02
  15 3.052,02
  16 3.142,77
  17 3.142,77
  18 3.234,66
  19 3.234,66
  20 3.325,41
  21 3.325,41
  22 3.417,30
  23 3.417,30
  24 3.462,10
  25 3.534,47
  26 3.534,47
  27 3.618,32
  28 3.618,32
  29 3.690,69
  30 3.690,69
  31 3.763,05