Zoeken:

Paritair Comité 3190002: BELGISCHE RODE KRUIS (AFDELING RODE KRUIS-VLAANDEREN - HUMANITAIRE DIENSTEN)

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 13/10/2021 )
   • Indexatie met 2% in 10/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité. De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 319).

    De onderstaande barema’s zijn van toepassing op de werkgever en de werknemers die ressorteren onder het paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, en die erkend en gesubsidieerd zijn door de Belgische federale overheid als Belgische Rode Kruis (afdeling Rode Kruis-Vlaanderen Humanitaire Diensten), instelling van openbaar nut, voor zover de werknemers werkzaam zijn in de opvangcentra voor asielzoekers, de noodopvangcentra, de centra voor winteropvang of deze activiteiten omkaderen.

    De CAO van 03/07/2012 (110.539) bevat enkel de uur- en maandlonen op 01/09/2008 (coëfficiënt 117,17%), zonder evenwel de basislonen waarop voormelde lonen zijn berekend. De lonen in deze databank worden berekend op basis van deze lonen van 01/09/2008. Bij elke indexering worden de lonen van 01/09/2008 gedeeld door coëfficiënt 117,17% en vermenigvuldigd met de indexeringscoëfficiënt op dat ogenblik. Dit geeft een beperkt afrondingsverschil met de berekening aan de hand van basislonen zoals de CAO voorschrijft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
 • 1. MINIMUMLONEN : OPVANGCENTRA VOOR ASIELZOEKERS

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  15 (logistiek personeel klasse 3 - klusjesman) 342 (administratief personeel klasse 2 - administratief medewerker) 224 (begeleidend en verzorgend personeel klasse 2A - facilitair medewerker of nachtbegeleider) 232 (begeleidend personeel klasse 1 - begeleider)
  38u/week
  0 13,2049 2.086,5000 2.166,5600 2.437,8300
  1 13,3842 2.119,9600 2.210,7800 2.473,6800
  2 13,5634 2.153,4200 2.240,6500 2.547,7700
  3 13,7427 2.186,8800 2.270,5300 2.547,7700
  4 13,9219 2.186,8800 2.300,4100 2.589,6000
  5 14,0414 2.227,5100 2.323,1100 2.589,6000
  6 14,0414 2.227,5100 2.352,9900 2.646,9600
  7 14,1609 2.268,1400 2.384,0600 2.646,9600
  8 14,1609 2.268,1400 2.430,6600 2.743,7600
  9 14,2804 2.307,5800 2.491,6100 2.743,7600
  10 14,2804 2.307,5800 2.519,0900 2.841,7500
  11 14,3999 2.348,2100 2.580,0400 2.841,7500
  12 14,3999 2.348,2100 2.624,2500 2.932,5700
  13 14,5194 2.401,9800 2.678,0300 2.932,5700
  14 14,5194 2.401,9800 2.724,6400 3.023,3900
  15 14,6389 2.455,7600 2.778,4100 3.023,3900
  16 14,6389 2.455,7600 2.825,0200 3.114,2100
  17 14,7584 2.509,5300 2.878,7900 3.114,2100
  18 14,7584 2.509,5300 2.925,4000 3.205,0300
  19 14,9974 2.563,3100 2.979,1700 3.205,0300
  20 14,9974 2.563,3100 3.025,7800 3.294,6600
  21 15,1169 2.617,0800 3.079,5600 3.294,6600
  22 15,1169 2.617,0800 3.126,1600 3.385,4800
  23 15,2365 2.670,8600 3.226,5400 3.385,4800
  24 15,2365 2.670,8600 3.273,1500 3.429,7000
  25 15,3560 2.724,6400 3.326,9200 3.501,4000
  26 15,3560 2.724,6400 3.326,9200 3.501,4000
  27 15,4755 2.778,4100 3.380,7000 3.585,0500
  28 15,4755 2.778,4100 3.380,7000 3.585,0500
  29 15,7145 2.832,1900 3.433,2800 3.656,7500
  30 15,7145 2.832,1900 3.433,2800 3.656,7500
  31 15,8340 2.885,9600 3.487,0600 3.728,4500
  32 15,8340
  33 16,0730

  2. MINIMUMLONEN : OPVANGCENTRA VOOR ASIELZOEKERS OF IN DE HOOFDZETEL

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  237 begeleidend personeel klasse 1 - voogd of stafmedewerker
  0 2.559,72
  1 2.597,96
  2 2.675,64
  3 2.675,64
  4 2.718,66
  5 2.718,66
  6 2.779,61
  7 2.779,61
  8 2.881,18
  9 2.881,18
  10 2.983,95
  11 2.983,95
  12 3.079,56
  13 3.079,56
  14 3.175,16
  15 3.175,16
  16 3.269,56
  17 3.269,56
  18 3.365,16
  19 3.365,16
  20 3.459,57
  21 3.459,57
  22 3.555,17
  23 3.555,17
  24 3.601,78
  25 3.677,06
  26 3.677,06
  27 3.764,30
  28 3.764,30
  29 3.839,59
  30 3.839,59
  31 3.914,87