Paritair Comité 1480100: HAARSNIJDERIJEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2011 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/11/2013 )
   • De aanpassing van de lonen wordt toegepast op het loonniveau dat van kracht is voor de betaalperiode die onmiddelijk voorafgaat aan de maand vanaf dewelke een hogere of lagere schijf wordt toegepast.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2007 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. CATEGORIE : Haarsnijderijen

  Functie Regime
  39 uur 38 uur
  1. Boodschapper 8,7790 9,0100
  1a. Lader, losser en nachtwaker 9,0550 9,2930
  2/3. Opensnijden 9,1595 9,4005
  4. Borstelen met de hand 9,1595 9,4005
  5/6. Borstelen met mechanische kaard 9,1595 9,4005
  6a. Borstelen met mechanische kaard (niet hetzelde werk als 5 en 6) 8,3780 8,5985
  7. Natmaken van ruwe vellen 9,0550 9,2930
  8. Overhalen met de hand 9,1595 9,4005
  9. Overhalen met de hand + andere bewerkingen 9,2755 9,5195
  10. Overhalen met de machine 9,1975 9,4395
  11. Kaarden 9,2755 9,5195
  12. Kaarden nazien - gemiddeld loon der werklieden functie 11
  13. Zogenaamd "volledig handwerk" 9,2755 9,5195
  14. Koppen opensnijden, 3kg/u 9,1595 9,4005
  15. Koppen opensnijden, 5kg/u 9,1595 9,4005
  16. Zuiveren 8,3680 8,5880
  17. Trekken met de machine 8,3680 8,5880
  18/19. Trekken met de hand 9,2755 9,5195
  20. Strijken 9,9775 10,2400
  21. Strijken van koppen en andere stukken 9,4745 9,7235
  22. Strijken aan de machine 9,9775 10,2400
  23. Natmaken van gestreken vellen 9,0560 9,2940
  24. Borstelen van gestreken vellen 8,3680 8,5880
  25. Snijden 8,5845 8,8105
  26. Stukken uittrekken 8,2850 8,5030
  27. Buikhaar aftrekken 8,2850 8,5030
  28. Vliezen maken 8,3680 8,5880
  29. Pakken maken 8,5845 8,8105
  30. Uitzoeken 8,2850 8,5030
  31. Werken aan de blaasmolen 8,2850 8,5030
  32. Slijpen voor minder dan 6 machines 9,7050 9,9600
  33. Slijpen voor 6 machiines en meer 9,9650 10,2270
  34. Meestergast 9,4635 9,7125