Paritair Comité 1480100: HAARSNIJDERIJEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2012 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/11/2013 )
   • De aanpassing van de lonen wordt toegepast op het loonniveau dat van kracht is voor de betaalperiode die onmiddelijk voorafgaat aan de maand vanaf dewelke een hogere of lagere schijf wordt toegepast.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2007 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. CATEGORIE : Haarsnijderijen

  Functie Regime
  39 uur 38 uur
  1. Boodschapper 9,1065 9,3460
  1a. Lader, losser en nachtwaker 9,3905 9,6375
  2/3. Opensnijden 9,4985 9,7485
  4. Borstelen met de hand 9,4985 9,7485
  5/6. Borstelen met mechanische kaard 9,4985 9,7485
  6a. Borstelen met mechanische kaard (niet hetzelde werk als 5 en 6) 8,6920 8,9205
  7. Natmaken van ruwe vellen 9,3905 9,6375
  8. Overhalen met de hand 9,4985 9,7485
  9. Overhalen met de hand + andere bewerkingen 9,6190 9,8720
  10. Overhalen met de machine 9,5375 9,7885
  11. Kaarden 9,6190 9,8720
  12. Kaarden nazien - gemiddeld loon der werklieden functie 11
  13. Zogenaamd "volledig handwerk" 9,6190 9,8720
  14. Koppen opensnijden, 3kg/u 9,4985 9,7485
  15. Koppen opensnijden, 5kg/u 9,4985 9,7485
  16. Zuiveren 8,6820 8,9105
  17. Trekken met de machine 8,6820 8,9105
  18/19. Trekken met de hand 9,6190 9,8720
  20. Strijken 10,3425 10,6145
  21. Strijken van koppen en andere stukken 9,8235 10,0820
  22. Strijken aan de machine 10,3425 10,6145
  23. Natmaken van gestreken vellen 9,3915 9,6385
  24. Borstelen van gestreken vellen 8,6820 8,9105
  25. Snijden 8,9060 9,1400
  26. Stukken uittrekken 8,5965 8,8225
  27. Buikhaar aftrekken 8,5965 8,8225
  28. Vliezen maken 8,6820 8,9105
  29. Pakken maken 8,9060 9,1400
  30. Uitzoeken 8,5965 8,8225
  31. Werken aan de blaasmolen 8,5965 8,8225
  32. Slijpen voor minder dan 6 machines 10,0610 10,3255
  33. Slijpen voor 6 machiines en meer 10,3290 10,6005
  34. Meestergast 9,8120 10,0700