Paritair Comité 1480100: HAARSNIJDERIJEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/04/2009 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/11/2013 )
   • De aanpassing van de lonen wordt toegepast op het loonniveau dat van kracht is voor de betaalperiode die onmiddelijk voorafgaat aan de maand vanaf dewelke een hogere of lagere schijf wordt toegepast.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2007 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. CATEGORIE : Haarsnijderijen

  Functie Regime
  39 uur 38 uur
  1. Boodschapper 8,5250 8,7490
  1a. Lader, losser en nachtwaker 8,7965 9,0280
  2/3. Opensnijden 8,8990 9,1330
  4. Borstelen met de hand 8,8990 9,1330
  5/6. Borstelen met mechanische kaard 8,8990 9,1330
  6a. Borstelen met mechanische kaard (niet hetzelde werk als 5 en 6) 8,1315 8,3455
  7. Natmaken van ruwe vellen 8,7965 9,0280
  8. Overhalen met de hand 8,8990 9,1330
  9. Overhalen met de hand + andere bewerkingen 9,0130 9,2500
  10. Overhalen met de machine 8,9370 9,1720
  11. Kaarden 9,0130 9,2500
  12. Kaarden nazien - gemiddeld loon der werklieden functie 11
  13. Zogenaamd "volledig handwerk" 9,0130 9,2500
  14. Koppen opensnijden, 3kg/u 8,8990 9,1330
  15. Koppen opensnijden, 5kg/u 8,8990 9,1330
  16. Zuiveren 8,1215 8,3350
  17. Trekken met de machine 8,1215 8,3350
  18/19. Trekken met de hand 9,0130 9,2500
  20. Strijken 9,7025 9,9575
  21. Strijken van koppen en andere stukken 9,2085 9,4505
  22. Strijken aan de machine 9,7025 9,9575
  23. Natmaken van gestreken vellen 8,7975 9,0290
  24. Borstelen van gestreken vellen 8,1215 8,3350
  25. Snijden 8,3340 8,5530
  26. Stukken uittrekken 8,0405 8,2520
  27. Buikhaar aftrekken 8,0405 8,2520
  28. Vliezen maken 8,1215 8,3350
  29. Pakken maken 8,3340 8,5530
  30. Uitzoeken 8,0405 8,2520
  31. Werken aan de blaasmolen 8,0405 8,2520
  32. Slijpen voor minder dan 6 machines 9,4345 9,6825
  33. Slijpen voor 6 machiines en meer 9,6910 9,9460
  34. Meestergast 9,1975 9,4395