Paritair Comité 1480100: HAARSNIJDERIJEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/04/2011 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/11/2013 )
   • De aanpassing van de lonen wordt toegepast op het loonniveau dat van kracht is voor de betaalperiode die onmiddelijk voorafgaat aan de maand vanaf dewelke een hogere of lagere schijf wordt toegepast.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2007 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. CATEGORIE : Haarsnijderijen

  Functie Regime
  39 uur 38 uur
  1. Boodschapper 8,8485 9,0810
  1a. Lader, losser en nachtwaker 9,1265 9,3665
  2/3. Opensnijden 9,2320 9,4750
  4. Borstelen met de hand 9,2320 9,4750
  5/6. Borstelen met mechanische kaard 9,2320 9,4750
  6a. Borstelen met mechanische kaard (niet hetzelde werk als 5 en 6) 8,4440 8,6660
  7. Natmaken van ruwe vellen 9,1265 9,3665
  8. Overhalen met de hand 9,2320 9,4750
  9. Overhalen met de hand + andere bewerkingen 9,3490 9,5950
  10. Overhalen met de machine 9,2700 9,5140
  11. Kaarden 9,3490 9,5950
  12. Kaarden nazien - gemiddeld loon der werklieden functie 11
  13. Zogenaamd "volledig handwerk" 9,3490 9,5950
  14. Koppen opensnijden, 3kg/u 9,2320 9,4750
  15. Koppen opensnijden, 5kg/u 9,2320 9,4750
  16. Zuiveren 8,4340 8,6560
  17. Trekken met de machine 8,4340 8,6560
  18/19. Trekken met de hand 9,3490 9,5950
  20. Strijken 10,0565 10,3210
  21. Strijken van koppen en andere stukken 9,5495 9,8005
  22. Strijken aan de machine 10,0565 10,3210
  23. Natmaken van gestreken vellen 9,1275 9,3675
  24. Borstelen van gestreken vellen 8,4340 8,6560
  25. Snijden 8,6525 8,8800
  26. Stukken uittrekken 8,3505 8,5700
  27. Buikhaar aftrekken 8,3505 8,5700
  28. Vliezen maken 8,4340 8,6560
  29. Pakken maken 8,6525 8,8800
  30. Uitzoeken 8,3505 8,5700
  31. Werken aan de blaasmolen 8,3505 8,5700
  32. Slijpen voor minder dan 6 machines 9,7815 10,0390
  33. Slijpen voor 6 machiines en meer 10,0435 10,3075
  34. Meestergast 9,5385 9,7895