Paritair Comité 1480100: HAARSNIJDERIJEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/04/2014 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 22/05/2014 )
   • Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25/02/2014 (n° 121.161) heft de barema’s op van het PSC 1480100 vanaf 01/03/2014. Hieronder vindt u, ten indicatieven titel, de barema’s zoals ze zouden geïndexeerd worden op 01/04/2014 op basis van de methode zoals voorzien in voormelde CAO.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2007 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. CATEGORIE : Haarsnijderijen

  Functie Regime
  39 uur 38 uur
  1. Boodschapper 9,5000 9,7500
  1a. Lader, losser en nachtwaker 9,7948 10,0526
  2/3. Opensnijden 9,9072 10,1679
  4. Borstelen met de hand 9,9072 10,1679
  5/6. Borstelen met mechanische kaard 9,9072 10,1679
  6a. Borstelen met mechanische kaard (niet hetzelde werk als 5 en 6) 9,0693 9,3080
  7. Natmaken van ruwe vellen 9,7948 10,0526
  8. Overhalen met de hand 9,9072 10,1679
  9. Overhalen met de hand + andere bewerkingen 10,0310 10,2950
  10. Overhalen met de machine 9,9468 10,2085
  11. Kaarden 10,0310 10,2950
  12. Kaarden nazien - gemiddeld loon der werklieden functie 11
  13. Zogenaamd "volledig handwerk" 10,0310 10,2950
  14. Koppen opensnijden, 3kg/u 9,9072 10,1679
  15. Koppen opensnijden, 5kg/u 9,9072 10,1679
  16. Zuiveren 9,0593 9,2977
  17. Trekken met de machine 9,0593 9,2977
  18/19. Trekken met de hand 10,0310 10,2950
  20. Strijken 10,7821 11,0658
  21. Strijken van koppen en andere stukken 10,2441 10,5137
  22. Strijken aan de machine 10,7821 11,0658
  23. Natmaken van gestreken vellen 9,7959 10,0536
  24. Borstelen van gestreken vellen 9,0593 9,2977
  25. Snijden 9,2914 9,5360
  26. Stukken uittrekken 8,9705 9,2066
  27. Buikhaar aftrekken 8,9705 9,2066
  28. Vliezen maken 9,0593 9,2977
  29. Pakken maken 9,2914 9,5360
  30. Uitzoeken 8,9705 9,2066
  31. Werken aan de blaasmolen 8,9705 9,2066
  32. Slijpen voor minder dan 6 machines 10,4903 10,7664
  33. Slijpen voor 6 machiines en meer 10,7686 11,0520
  34. Meestergast 10,2316 10,5008