Paritair Comité 1480100: HAARSNIJDERIJEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/07/2008 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/11/2013 )
   • De aanpassing van de lonen wordt toegepast op het loonniveau dat van kracht is voor de betaalperiode die onmiddelijk voorafgaat aan de maand vanaf dewelke een hogere of lagere schijf wordt toegepast.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2007 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. CATEGORIE : Haarsnijderijen

  Functie Regime
  39 uur 38 uur
  1. Boodschapper 8,3755 8,5960
  1a. Lader, losser en nachtwaker 8,6415 8,8690
  2/3. Opensnijden 8,7425 8,9725
  4. Borstelen met de hand 8,7425 8,9725
  5/6. Borstelen met mechanische kaard 8,7425 8,9725
  6a. Borstelen met mechanische kaard (niet hetzelde werk als 5 en 6) 7,9890 8,1990
  7. Natmaken van ruwe vellen 8,6415 8,8690
  8. Overhalen met de hand 8,7425 8,9725
  9. Overhalen met de hand + andere bewerkingen 8,8550 9,0880
  10. Overhalen met de machine 8,7800 9,0110
  11. Kaarden 8,8550 9,0880
  12. Kaarden nazien - gemiddeld loon der werklieden functie 11
  13. Zogenaamd "volledig handwerk" 8,8550 9,0880
  14. Koppen opensnijden, 3kg/u 8,7425 8,9725
  15. Koppen opensnijden, 5kg/u 8,7425 8,9725
  16. Zuiveren 7,9790 8,1890
  17. Trekken met de machine 7,9790 8,1890
  18/19. Trekken met de hand 8,8550 9,0880
  20. Strijken 9,5320 9,7825
  21. Strijken van koppen en andere stukken 9,0470 9,2850
  22. Strijken aan de machine 9,5320 9,7825
  23. Natmaken van gestreken vellen 8,6425 8,8700
  24. Borstelen van gestreken vellen 7,9790 8,1890
  25. Snijden 8,1875 8,4030
  26. Stukken uittrekken 7,8990 8,1065
  27. Buikhaar aftrekken 7,8990 8,1065
  28. Vliezen maken 7,9790 8,1890
  29. Pakken maken 8,1875 8,4030
  30. Uitzoeken 7,8990 8,1065
  31. Werken aan de blaasmolen 7,8990 8,1065
  32. Slijpen voor minder dan 6 machines 9,2685 9,5125
  33. Slijpen voor 6 machiines en meer 9,5205 9,7710
  34. Meestergast 9,0360 9,2735