Paritair Comité 1480100: HAARSNIJDERIJEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/07/2011 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/11/2013 )
   • De aanpassing van de lonen wordt toegepast op het loonniveau dat van kracht is voor de betaalperiode die onmiddelijk voorafgaat aan de maand vanaf dewelke een hogere of lagere schijf wordt toegepast.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2007 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. CATEGORIE : Haarsnijderijen

  Functie Regime
  39 uur 38 uur
  1. Boodschapper 8,9450 9,1805
  1a. Lader, losser en nachtwaker 9,2260 9,4685
  2/3. Opensnijden 9,3325 9,5780
  4. Borstelen met de hand 9,3325 9,5780
  5/6. Borstelen met mechanische kaard 9,3325 9,5780
  6a. Borstelen met mechanische kaard (niet hetzelde werk als 5 en 6) 8,5360 8,7605
  7. Natmaken van ruwe vellen 9,2260 9,4685
  8. Overhalen met de hand 9,3325 9,5780
  9. Overhalen met de hand + andere bewerkingen 9,4510 9,6995
  10. Overhalen met de machine 9,3710 9,6175
  11. Kaarden 9,4510 9,6995
  12. Kaarden nazien - gemiddeld loon der werklieden functie 11
  13. Zogenaamd "volledig handwerk" 9,4510 9,6995
  14. Koppen opensnijden, 3kg/u 9,3325 9,5780
  15. Koppen opensnijden, 5kg/u 9,3325 9,5780
  16. Zuiveren 8,5260 8,7500
  17. Trekken met de machine 8,5260 8,7500
  18/19. Trekken met de hand 9,4510 9,6995
  20. Strijken 10,1660 10,4335
  21. Strijken van koppen en andere stukken 9,6535 9,9075
  22. Strijken aan de machine 10,1660 10,4335
  23. Natmaken van gestreken vellen 9,2270 9,4695
  24. Borstelen van gestreken vellen 8,5260 8,7500
  25. Snijden 8,7470 8,9770
  26. Stukken uittrekken 8,4415 8,6635
  27. Buikhaar aftrekken 8,4415 8,6635
  28. Vliezen maken 8,5260 8,7500
  29. Pakken maken 8,7470 8,9770
  30. Uitzoeken 8,4415 8,6635
  31. Werken aan de blaasmolen 8,4415 8,6635
  32. Slijpen voor minder dan 6 machines 9,8880 10,1480
  33. Slijpen voor 6 machiines en meer 10,1530 10,4200
  34. Meestergast 9,6425 9,8960