Paritair Comité 1480100: HAARSNIJDERIJEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/07/2012 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/11/2013 )
   • De aanpassing van de lonen wordt toegepast op het loonniveau dat van kracht is voor de betaalperiode die onmiddelijk voorafgaat aan de maand vanaf dewelke een hogere of lagere schijf wordt toegepast.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2007 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. CATEGORIE : Haarsnijderijen

  Functie Regime
  39 uur 38 uur
  1. Boodschapper 9,2650 9,5085
  1a. Lader, losser en nachtwaker 9,5540 9,8055
  2/3. Opensnijden 9,6635 9,9175
  4. Borstelen met de hand 9,6635 9,9175
  5/6. Borstelen met mechanische kaard 9,6635 9,9175
  6a. Borstelen met mechanische kaard (niet hetzelde werk als 5 en 6) 8,8430 9,0755
  7. Natmaken van ruwe vellen 9,5540 9,8055
  8. Overhalen met de hand 9,6635 9,9175
  9. Overhalen met de hand + andere bewerkingen 9,7860 10,0435
  10. Overhalen met de machine 9,7030 9,9580
  11. Kaarden 9,7860 10,0435
  12. Kaarden nazien - gemiddeld loon der werklieden functie 11
  13. Zogenaamd "volledig handwerk" 9,7860 10,0435
  14. Koppen opensnijden, 3kg/u 9,6635 9,9175
  15. Koppen opensnijden, 5kg/u 9,6635 9,9175
  16. Zuiveren 8,8330 9,0655
  17. Trekken met de machine 8,8330 9,0655
  18/19. Trekken met de hand 9,7860 10,0435
  20. Strijken 10,5220 10,7985
  21. Strijken van koppen en andere stukken 9,9945 10,2575
  22. Strijken aan de machine 10,5220 10,7985
  23. Natmaken van gestreken vellen 9,5550 9,8065
  24. Borstelen van gestreken vellen 8,8330 9,0655
  25. Snijden 9,0610 9,2995
  26. Stukken uittrekken 8,7460 8,9760
  27. Buikhaar aftrekken 8,7460 8,9760
  28. Vliezen maken 8,8330 9,0655
  29. Pakken maken 9,0610 9,2995
  30. Uitzoeken 8,7460 8,9760
  31. Werken aan de blaasmolen 8,7460 8,9760
  32. Slijpen voor minder dan 6 machines 10,2355 10,5045
  33. Slijpen voor 6 machiines en meer 10,5085 10,7850
  34. Meestergast 9,9825 10,2450