Paritair Comité 1480100: HAARSNIJDERIJEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/10/2010 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/11/2013 )
   • De aanpassing van de lonen wordt toegepast op het loonniveau dat van kracht is voor de betaalperiode die onmiddelijk voorafgaat aan de maand vanaf dewelke een hogere of lagere schijf wordt toegepast.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2007 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. CATEGORIE : Haarsnijderijen

  Functie Regime
  39 uur 38 uur
  1. Boodschapper 8,7395 8,9695
  1a. Lader, losser en nachtwaker 9,0145 9,2515
  2/3. Opensnijden 9,1185 9,3585
  4. Borstelen met de hand 9,1185 9,3585
  5/6. Borstelen met mechanische kaard 9,1185 9,3585
  6a. Borstelen met mechanische kaard (niet hetzelde werk als 5 en 6) 8,3405 8,5600
  7. Natmaken van ruwe vellen 9,0145 9,2515
  8. Overhalen met de hand 9,1185 9,3585
  9. Overhalen met de hand + andere bewerkingen 9,2340 9,4770
  10. Overhalen met de machine 9,1565 9,3975
  11. Kaarden 9,2340 9,4770
  12. Kaarden nazien - gemiddeld loon der werklieden functie 11
  13. Zogenaamd "volledig handwerk" 9,2340 9,4770
  14. Koppen opensnijden, 3kg/u 9,1185 9,3585
  15. Koppen opensnijden, 5kg/u 9,1185 9,3585
  16. Zuiveren 8,3305 8,5495
  17. Trekken met de machine 8,3305 8,5495
  18/19. Trekken met de hand 9,2340 9,4770
  20. Strijken 9,9330 10,1940
  21. Strijken van koppen en andere stukken 9,4320 9,6800
  22. Strijken aan de machine 9,9330 10,1940
  23. Natmaken van gestreken vellen 9,0155 9,2525
  24. Borstelen van gestreken vellen 8,3305 8,5495
  25. Snijden 8,5460 8,7710
  26. Stukken uittrekken 8,2480 8,4650
  27. Buikhaar aftrekken 8,2480 8,4650
  28. Vliezen maken 8,3305 8,5495
  29. Pakken maken 8,5460 8,7710
  30. Uitzoeken 8,2480 8,4650
  31. Werken aan de blaasmolen 8,2480 8,4650
  32. Slijpen voor minder dan 6 machines 9,6615 9,9155
  33. Slijpen voor 6 machiines en meer 9,9205 10,1815
  34. Meestergast 9,4210 9,6690