Paritair Comité 1480100: HAARSNIJDERIJEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/10/2012 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/11/2013 )
   • De aanpassing van de lonen wordt toegepast op het loonniveau dat van kracht is voor de betaalperiode die onmiddelijk voorafgaat aan de maand vanaf dewelke een hogere of lagere schijf wordt toegepast.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2007 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. CATEGORIE : Haarsnijderijen

  Functie Regime
  39 uur 38 uur
  1. Boodschapper 9,2835 9,5275
  1a. Lader, losser en nachtwaker 9,5730 9,8250
  2/3. Opensnijden 9,6830 9,9375
  4. Borstelen met de hand 9,6830 9,9375
  5/6. Borstelen met mechanische kaard 9,6830 9,9375
  6a. Borstelen met mechanische kaard (niet hetzelde werk als 5 en 6) 8,8605 9,0935
  7. Natmaken van ruwe vellen 9,5730 9,8250
  8. Overhalen met de hand 9,6830 9,9375
  9. Overhalen met de hand + andere bewerkingen 9,8055 10,0635
  10. Overhalen met de machine 9,7225 9,9780
  11. Kaarden 9,8055 10,0635
  12. Kaarden nazien - gemiddeld loon der werklieden functie 11
  13. Zogenaamd "volledig handwerk" 9,8055 10,0635
  14. Koppen opensnijden, 3kg/u 9,6830 9,9375
  15. Koppen opensnijden, 5kg/u 9,6830 9,9375
  16. Zuiveren 8,8505 9,0835
  17. Trekken met de machine 8,8505 9,0835
  18/19. Trekken met de hand 9,8055 10,0635
  20. Strijken 10,5430 10,8205
  21. Strijken van koppen en andere stukken 10,0145 10,2780
  22. Strijken aan de machine 10,5430 10,8205
  23. Natmaken van gestreken vellen 9,5740 9,8260
  24. Borstelen van gestreken vellen 8,8505 9,0835
  25. Snijden 9,0790 9,3180
  26. Stukken uittrekken 8,7635 8,9940
  27. Buikhaar aftrekken 8,7635 8,9940
  28. Vliezen maken 8,8505 9,0835
  29. Pakken maken 9,0790 9,3180
  30. Uitzoeken 8,7635 8,9940
  31. Werken aan de blaasmolen 8,7635 8,9940
  32. Slijpen voor minder dan 6 machines 10,2560 10,5255
  33. Slijpen voor 6 machiines en meer 10,5295 10,8065
  34. Meestergast 10,0025 10,2655