Paritair Comité 1480100: HAARSNIJDERIJEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 02/05/2014 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 22/05/2014 )
      • De werknemers en werkgevers die voordien onder PSC 1480100 vielen, zijn vanaf 02/05/2014 opgenomen in het PC 1480000 (KB van 02/04/2014). Het PSC 1480100 werd met ingang van die datum opgeheven. De gegevens van PSC 1480100 van vóór 02/05/2014 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van dit PSC.