Zoeken:

Paritair Comité 3030000: FILMBEDRIJF

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 07/07/2015 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • Er is geen sectoraal minimumloonbarema.

    Voor de sectoren ‘Filmproductie' en 'Exploitatie van bioscoopzalen' wordt verwezen respectievelijk naar PSC’s 3030100 en 3030300. PSC’s 3030200, 'Verdeling van films', en 3030400, 'Technische filmbedrijvigheid’, zijn opgeheven vanaf 11/10/2008.

    De werknemers en werkgevers die voordien onder deze opgeheven PSC's vielen, zijn vanaf 11/10/2008 opgenomen in het PC 3030000. Er zijn in PC 3030000 nog geen CAO's gesloten met een loonbarema voor de beide opgenomen deelsectoren.

    Gelet op het ontbreken van een sectoraal loonbarema en er geen formele opheffing van het leeftijdscriterium werd genoteerd, is de NAR-CAO 50 van toepassing.